شازده مسافر مجله جامع دیجیتال گردشگری، سفر و ایرانشناسی

آبگرم

آبگرم و چشمه های ایران : عنوان، آدرس و معرفی چشمه ها، آبگرم ها و مجتمع های تفریحی ایران

آبگرم و چشمه های ایران

عنوان جاذبه استان آدرس معرفی
آبگرم الله حق- سراب آذربایجان شرقی در جنوب غربی دهکده­ای به همین نام در شمال آب گرم سراب قرار دارد و حدود نیم ساعت با آن فاصله پیاده روی دارد. دبی آب این چشمه بین ۵ تا ۱۵ لیتر بر ثانیه در تغییر است. درجه حرارت آب آن از ۳۵ تا ۷۵ درجه سانتی گراد در نوسان می­باشد. مظهر چشمه آتشفشانی بوده و مواد ویژه آن ناچیز می­باشد. آب آن جزو دسته آبهای سولفات سدیک قرار می­گیرد. برای استفاده از آب این چشمه استخری تأسیس شده است.
چشمه آبرس آذربایجان شرقی در فاصله ۱۱ کیلومتری‌ شمال‌ سراب‌ در روستای‌ آبرس‌ قرار دارد. آب‌ چشمه‌توام‌ با گاز از زمین‌ خارج‌ می‌شود و حوضی‌ را تشکیل‌ می‌دهد که‌ مردم‌ از آن‌ برای‌ استحمام‌ استفاده‌ می‌کنند.
چشمه تاپ تاپان آذربایجان شرقی : در فاصله‌ ۵ کیلومتری‌ آذرشهر در مسیر‌ تبریز-مراغه‌ قرار دارد‌. آب ‌این‌ چشمه‌ از دسته‌ آب‌های‌ معدنی‌ بیکربناته‌ کلسیک‌ و منیزین‌ گازدار و آهن‌ دار سرد است‌ که‌ خواص‌ درمانی‌ آب‌آن‌ برای‌ ازدیاد گلبول‌های‌ قرمز و تنظیم‌ میزان‌ هموگلوبین‌ خون‌، سهولت‌ کار دستگاه‌ گوارش‌ و کمک‌ به‌ تغذیه‌ و رشد ارزیابی‌ شده‌ است‌.
چشمه ورجوی آذربایجان شرقی آب‌ این‌ چشمه‌ در ۸ کیلومتری‌ جنوب‌ مراغه قرار دارد. آب این چشمه همراه‌ با گاز از زمین‌ خارج‌ می‌شود و در ردیف‌ آب‌های‌ معدنی‌ بیکربناته‌ کلسیک‌ و منیزین‌ گازدار و آهن‌ دار است‌. آب‌ چشمه‌ مزه‌ای‌ گزنده‌ دارد و برای‌استحمام‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.
آبگرم یا آبفشان گشایش آذربایجان شرقی دهکده گشایش در ۱۴ کیلومتری جنوب شرقی مراغه واقع شده است از دهکده تا چشمه‌های معدنی که در جنوب غربی دهکده قرار دارد حدود ۷۰۰ متر راه می باشد و در این ناحیه دره‌ای شرقی و غربی وجود دارد که رودخانه موردی‌چای در آن جاری می‌باشد. در این دره دو چشمه معدنی وجود دارد. یکی از آنها در قسمت جنوبی است که از زیر سنگهای آهکی خارج می شود و آبدهی زیادی دارد و دیگری در قسمت شمالی دره از سوراخی در یک سنگ آهکی که به طرف رودخانه برونزدگی دارد با فشار و با صدا به خارج می جهد. مقدار فشار آب چشمه بعد از هر جهش کاهش پیدا می کند اما جهش از نوع تکرار می‌شود. این آبها در ردیف آبهای بیکربناته کلسیک و منیزین‌دار معتدل قرار دارند. حرارت آب ۲۵ درجه، مزه‌اش کمی گزنده و ظاهرش زلال می‌باشد.
چشمه معدنی ساری‌سو (آب زرد)- مراغه آذربایجان شرقی در فاصله ۴ کیلومتری مراغه و در ۳ کیلومتری شمال غربی آبادی ورجوی در مسیر راه دهستان گاودول و راه آبادی خانقاه، نزدیک پل معروف قری قرار گرفته است.
چشمه قره پالچیق (سیاه گل)؛ مراغه آذربایجان شرقی آب معدنی قره پالچیق در دامنه کوه سنجان قرار گرفته است. این چشمه در فصل تابستان جهت استحمام مورد استفاده اهالی آبادی اطراف و شهر مراغه قرار می‌گیرد. طبق تعریف مردم آبادیهای این ناحیه آب چشمه مذکور دارای خواص طبی می‌باشد.
آبگرم ایستی‌بلاغ -مراغه آذربایجان شرقی در شرق آبادی چای باغی و نزدیک آبادی تازه‌کند علیا قرار گرفته است. این چشمه  دارای املاح معدنی می‌باشد.
چشمه آبمعدنی صوفیان آذربایجان شرقی در فاصله ۵ کیلومتری صوفیان در مسیر صوفیان-مرند قرار دارد. درجه حرارت آن ۱۶ درجه سانتیگراد است. آب این چشمه از نوع هیپرکلروره و بیکربناته مخلوط و سولفاته کلسیک گازدار و آهن دار است.
چشمه آب معدنی کندوان آذربایجان شرقی در فاصله ۲۲ کیلومتری‌ جنوب‌ اسکو و در ۶۲کیلومتری‌ تبریز در میان‌ دره‌ای‌ باصفا و کنار رودخانه‌ پرآبی‌ به‌ همین‌ نام‌، روستای‌ تاریخی‌ و کم‌ نظیر کندوان‌‌ قرار دارد‌. این‌ روستا چشمه‌ آب‌معدنی‌ مهمی‌ دارد که‌ بسیار مشهور است‌. آب‌ چشمه‌ بعد از خروج‌ از زمین‌ در منبعی‌ جمع‌آوری‌ شده‌ و مورداستفاده‌ شرب‌ قرار می‌گیرد. نوشیدن‌ این‌ آب‌ در درمان‌ بیماری‌های‌ کلیوی‌ بسیار موثر است‌.
چشمه آبگرم بستان آباد آذربایجان شرقی در فاصله ۵۰۰ متری بستان‌آباد قرار دارد آب از طریق مجرای زیرزمینی تحت تاثیر نیروی ثقل به آنجا آورده می‌شود. آبدهی چشمه مذکور در حدود ۸ لیتر در ثانیه می‌باشد. این آب در ردیف آبهای کلرو بیکربناته کلسیک گازدار است و درجه حرارت آن حدود ۴۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. خاستگاه این چشمه جوی بوده و مظهر آن رسوبی می‌باشد و برای استفاده از آب آن گرمابه بهداشتی وجود دارد و جدیداً استخر بزرگ آب درمانی نیز افتتاح شده است.
چشمه قونسورسو- بسنان آباد آذربایجان شرقی این آب برسر راه رودخانه اوجان واقع شده در فصل تابستان پس از خشک شدن آب رودخانه ظاهر می‌شود بنا به اقوال شهرت این آب به قونسور(کنسول) از این جهت است که کنسول عثمانی و انگلیس در این چشمه آب تنی می‌کردند.
چشمه قره سو- بستان آباد آذربایجان شرقی این چشمه از نظر خصوصیات شبیه چشمه حمامی (بستان‌آباد) می‌باشد. لاکن دمای آن به ۱۹ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.
چشمه قوتورسویی بستان آباد آذربایجان شرقی در زیر جاده بین بستان‌آباد و اسکندر واقع است دمای آن ۱۹ درجه سانتی‌گراد بوده و کمی گاز انیدرید کربنیک در آن محلول است.
آبگرم اسبفروشان سراب آذربایجان شرقی در نزدیک دهکده­ای به همین نام در جنوب غربی سراب و دامنه رشته کوههای بزقوش قرار گرفته است. دبی آب چشمه مذکور بین ۵ تا ۱۵ لیتر بر ثانیه بوده و درجه حرارت آن بین ۳۵ تا ۷۵ درجه سانتی گراد در نوسان می­باشد. خاستگاه این چشمه جوی و بروندوم آتشفشانی بوده و جزو دسته آب­های سولفات سدیک قرار می­گیرد. مظهر چشمه به صورت آتشفشانی است و برای استفاده از آب این چشمه گرمابه­ای بهداشتی تأسیس گردیده است.
آبگرم اردها سراب آذربایجان شرقی در نزدیک دهکدهای به همین نام در جنوب شرقی شهر سراب و دامنه رشته کوه­های بزقوش قرار گرفته است. دبی آب چشمه مذکور بیش از ۵ لیتر در ثانیه بوده و درجه حرارت آب آن بین ۳۵ تا ۷۵ درجه سانتیگراد در نوسان می­باشد. خاستگاه این چشمه جوی و بروندم آتشفشانی بوده و جزو دسته آبهای سولفات سدیک قرار دارد. مظهر چشمه آتشفشانی و مواد ویژه آن ناچیز می­باشد. برای استفاده از آب این چشمه استخری تأسیس گردیده است.
آبگرم قینرجه سراب آذربایجان شرقی در جنوب شرقی شهر سراب و در دامنه رشته کوه­های بزقوش قرار دارد دبی آب این چشمه بیش از ۵ لیتر در ثانیه بوده و درجه حرارت آب آن بین ۳۵ تا ۷۵ درجه سانتیگراد در نوسان می­باشد. خاستگاه این چشمه جوی بوده و جزو دسته آب­های با املاح مختلف قرار دارد. مظهر چشمه آذرین و دگرگونی بوده و مواد ویژه آن ناچیز می­باشد. برای استفاده از آب این چشمه استخری تأسیس گردیده است.
آبگرم شکردره سراب آذربایجان شرقی در نزدیک دهکده­ای به همین نام در جنوب شرقی شهر سراب و دامنه رشته کوه­های بزقوش قرار دارد. . دبی آب چشمـــه مذکور بیش از ۵ لیتر بر ثانیه بوده و درجه حرارت آب آن بین ۳۵ تا ۷۵ درجه سانتیگراد در نوسان می­باشد.  خاستگاه این چشمه جـــوی و برونـــدوم آتشفشانی بوده و جزو دسته آبهای سولفات سدیک قرار دارد. مظهر چشمه آتشفشانی بوده و مواد ویژه آن ناچیز می­بــــاشد. برای استفاده از آب این چشمه استخری تأسیــس گردیــده است.
آبگرم نرمه سراب آذربایجان شرقی در جنوب شرقی شهر سراب و در نزدیک روستایی به نام نرمیق قـــرار  دارد. مقدار دبی این چشمــه بیش از ۵ لیتر بر ثانیه بوده و درجه حرارت آب آن بین ۳۵ تا ۷۵ درجه سانتیگراد در نوســان است. خاستگاه چشمــه مذکور جـوی، آتشفشــانی و نوخاسته می­باشد و جزو آبهای سولفات دار قرار گرفته است. مظهر چشمه آتشفشانی بوده و مواد ویژه آن ناچیز می­باشد. برای استفاده از آب این چشمه استخری تأسیس گردیده است.
آبگرم جلده باخان سراب آذربایجان شرقی در جنوب شرقی شهر سراب و در نزدیک روستایی به همین نام قرار دارد. مقدار دبی این چشمه بیش از ۵ لیتر بر ثانیه بوده و درجه حرارت آب آن بین ۳۵ تا ۷۵ درجه سانتیگراد در نوسان است. خاستگاه چشمه مذکور جوی و بروندم آتشفشانی بوده و جزو آبهای سولفات سدیک قرار دارد. مظهر چشمه آتشفشانی است و مواد ویژه ناچیزی دارد. برای استفاده از آب این چشمه نیز استخری تأسیس بنا شده است.
آبگرم موتاللیق–کلیبر آذربایجان شرقی در فاصله ۶۰ کیلومتری کلیبر و ۱۲۰ کیلومتری اهر قرار دارد.  این‌ چشمه‌ از مشهورترین‌ آب‌ معدنی‌های‌ منطقه‌ ارسباران‌ است‌ که‌ در روستای موتاللیق (متعلق) بخش ‌آبش‌ احمد از توابع‌ شهرستان‌ کلیبر واقع‌ شده‌ است‌. آب‌ این‌ چشمه‌ از گروه‌ آب‌های‌ بیکربنات‌ سدیک‌ است‌ و به‌دلیل‌ خاصیت‌ درمانی‌، در بین‌ مردم‌ معروفیت‌ خاصی‌ دارد. آب‌ این‌ چشمه‌ با لوله‌کشی‌ به‌ حمام‌ انتقال‌ می‌یابد و مورد استفاده‌ استحمام‌ قرار می‌گیرد.
چشمه آب معدنی گراوان آذربایجان غربی در فاصله ۱ کیلومتری از شهر ربط که در نزدیکی شهر سردشت است، قرار دارد. با جاری شدن آب پر املاح آن منظره زیبایی را خلق کرده است.
چشمه زندان سلیمان آذربایجان غربی در قسمت غربی کوه زندان قرار دارد که اهالی محل از آن برای استحمام استفاده مینمایند.
چشمه آب معدنی هفتابه آذربایجان غربی در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری جنوب غربی ارومیه در دهستان مرگور در یک کیلومتری شرق روستای هفتابه قرار دارد. آب آن با گاز به صورت استوانه­ای خارج می­شود.
آب گرم باش کندی آذربایجان غربی در فاصله ۱۲ کیلومتری مسیر جاده ماکو بازرگان قرار دارد.
آب گرم ایستی سو آذربایجان غربی درفاصله ۶۰ کیلومتری مسیر جاده ارومیه به سلماس در نزدیکی قوشچی قرار دارد.
آب معدنی کوه زنبیل آذربایجان غربی درفاصله ۲۲ کیلومتری از شهر ارومیه در کنار دریاچه ارومیه قرار دارد.
چشمه آب معدنی گلوانس آذربایجان غربی در فاصله ۴۵ کیلومتری شمال غربی خوی در مسیر خوی- سیه چشمه قرار دارد.
چشمه آب معدنی زارعان آذربایجان غربی در فاصله ۱۵ کیلومتری خوی در مسیر خوی- جلفا قرار دارد.
چشمه گراو آذربایجان غربی در فاصله۵۰۰ متری جاده مهاباد سردشت بر روی تپه ای با ترکیب کربنات آهکی قرار دارد.
مجتمع آبدرمانی سبلان اردبیل در شهر سرعین قرار دارد. این مجتمع آبدرمانی دارای امکاناتی چون استخرهای متعدد و بزرگ سرپوشیده، حوضچه های آب گرم تحت فشار (جکوزی)، سونای خشک و بخار، دوشها و وان­های انفرادی متعدد، رستوران، خدمات پزشکی و درمانی مجزا برای آقایان و بانوان، پارکینگ اختصاصی است.
مجتمع آبدرمانی بش باجیلار اردبیل در شهر سرعین قرار دارد. دارای امکاناتی چون استخر سرپوشیده بزرگ، سونای خشک و بخار، آبگرم تحت فشار (جکوزی)، دوشهای انفرادی، و پارکینگ است. دمای آب آن ۳۵ درجه سانتیگراد است. و برای درمان بیماری­های عمومی و تسکین دردهای عصبی و مفصلی مفید است.
چشمه گوز سوئی (آب چشم) اردبیل در شهر سرعین جزء مجتمع آبدرمانی قهوه سوئی می­باشد. آب آن تقریباً اسیدی است. از آب آن برای درمان بیماریهای چشم استفاده می­کنند.
چشمه­های بیله دره اردبیل در فاصله ۳ کیلومتری شمال سرعین در دره­ای قرار دارد. آب این چشمه در درمان بیماری­های کلیه، دستگاه گوارش، کبد، مجاری ادرار و … مفید است.
چشمه بیله دره گازدار (ویلادرق) اردبیل در فاصله ۳ کیلومتری از شهر سرعین در روستای ویلادرق قرار دارد. دمای آن ۱۸ درجه سانتیگراد و مزه­ای کمی ترش و ظاهری شفاف و بی بو می­باشد. از آب این چشمه برای مداوای سنگ کلیه و تقویت اعصاب و درمان عوارض دستگاه گوارش استفاده می­شود.
آب معدنی ارجستان اردبیل در فاصله ۲۱ کیلومتری غرب اردبیل در روستای ارجستان قرار دارد. در مرکز روستا و نیز در حومه آن چند چشمه آب معدنی سرد و گاز دار وجود دارد . آب معدنی دارای آب سرد بی بو با مزه گس گازدار بوده، که بصورت نوشیدنی طبیعی و مفید از آن استفاده می­کنند. دمای آب در حدود ۱۰ الی ۱۵ درجه سانتی گراد است.
آبگرم ژنرال (جنرال) اردبیل در شهر سرعین قرار دارد. دمای آن ۴۳ درجه سانتیگراد و مزه آب کمی ترش و بیرنگ می­باشد. به علت داشتن عناصر فوق بیشتر برای تسکین دردهای عضلانی و رفع روماتیسم استفاده می­شود.
آبگرم پهنلو اردبیل در شهر سرعین قرار دارد. دمای آن ۳۷ درجه سانتیگراد است. آب آن در درمان بیماریهای عمومی و تسکین اعصاب و دردهای مفصلی مفید است.
آبگرم قره سو (اعصاب سوئی) اردبیل در شهر سرعین و در جنب آبگرم ساری سو قرار دارد. آب آن در تسکین دردهای روماتیسمی و نیز آرامش دهنده اعصاب و روان مورد استفاده قرار می­گیرد.
آبگرم ساری سو اردبیل در شهر سرعین قرار دارد. دمای آب آن ۴۷ درجه سانتیگراد است. آب آن در درمان دردهای روماتیسمی، مفصلی و بطور کلی برای تسکین دردهای عضلانی مفید است(لازم به ذکر است آب گرم قره سو و ساری سو به صورت یک مجتمع آب دروانی واحد در دست احداث می باشد).
مجتمع آبگرم قهوه سوئی اردبیل در شهر سرعین و به صورت مجتمع آب درمانی مدرن با امکانات جداگانه برای آقایان و بانوان مورد بهره برداری قرار می­گیرد. دمای آب آن ۴۷ درجه سانتی گراد است. برای درمان بیماریهای سیستم حرکتی (درد دست و پا) و بیماریهای عصبی مفید است.
مجتمع آب درمانی ایرانیان اردبیل در ورودی شهر سرعین واقع شده است. آب درمانی مدرن با تمام امکانات مجزای زنانه و مردانه پارکینگ و استخرهای مورد استفاده برای سنین مختلف است.
آبگرم گاومیش گولی اردبیل در شهر سرعین قرار دارد یکی از پرآبترین چشمه­های این ناحیه است. دمای آب آن ۴۶ درجه سانتیگراد است. در درمان بیماری­های عمومی، بیماری­های سیستم حرکتی (دردهای مزمن روماتیسمی) و … مفید است.
مجتمع آب درمانی سردابه اردبیل  در فاصله ۲۴ کیلومتری اردبیل در دامنه سبلان  در شمال دهکده وکیل آباد قرار دارد. دارای امکانات مجزا برای آقایان و بانوان و پارکینگ اختصاصی می­باشد. برای امراض پوستی مفید می­باشد.
مجتمع آبدرمانی قینرجه نیر اردبیل در فاصله ۴۵ کیلومتری اردبیل در مسیر اردبیل-سراب قرار دارد. جدیداً به صورت مجتمع مدرن با امکانات خوب تاسیس شده است. و حرارت آن ۴۹ درجه است و آب آن صاف و زلال و مزه اش نمکی و گزنده است. برای درمان رماتیسم و درد مفاصل و رفع خستگی موثر می­باشد.
مجتمع آبگرم کوثر اردبیل در فاصله ۸۸ کیلومتری اردبیل و در ۲۲ کیلومتری شمال خلخال قرار دارد. آبگرم خلخال از دسته آب­های بی­کربناته سدیک و گاز دار است که در درمان بیماری­های مفصلی و رماتیسم مؤثر است. به صورت استخرهای جداگانه برای آقایان و بانوان می­باشد.
مجتمع آب درمانی و چشمه آبگرم قینرجه اردبیل در فاصله ۱۳کیلومتری جنوب غربی مشکین شهر قرار دارد. آب این چشمه خواص درمانی دارد و برای درمان لنفاتیسم، راشیتیسم و برخی از رماتیسم های مزمن استفاده می شود و همچنین به سبب دارا بودن گاز، در زمینه بیماری های تنفسی کاربرد دارد داغ ترین چشمه آب معدنی شناخته شده در دنیا می­باشد به طوری که در مظهر اصلی چشمه دمای آن ۸۶ درجه می­باشد و به صورت مجتمع آب درمانی مدرن با تمام امکانات جانبی ارائه حدمات می­نماید.
آبگرم موئیل اردبیل در فاصله ۱۴ کیلومتری جنوب مشکین شهر در ارتفاع ۲۳۰۰ متری در داخل روستای موئیل قرار دارد. درجه اسیدی آن حدود ۵ و درجه حرارت آن ۴۵ درجه می­باشد و برای آرام بخشی اعصاب مفید است. به صورت سنتی استفاده می­شود.
مجتمع آبدرمانی شابیل اردبیل در فاصله۲۰ کیلومتری شهر لاهرود و ۴۰کیلومتری شهرستان مشکین شهر در پای کوه سبلان قرار دارد. دارای امکانات جداگانه برای آقایان و بانوان و پارکینگ اختصاصی می­باشد. آب این چشمه برای بیماریهای مفاصل موثر می­باشد.
آبگرم قوتورسوئی اردبیل در فاصله۲۰ کیلومتری شهر لاهرود در دامنه کوه سبلان قرار دارد.  آب آن برای امراض پوستی موثر می­باشد. محل حرکت کوهنوردان به طرف قله سبلان از محل آبگرم قوتورسوئی می­باشد.
آب معدنی سرخ فریزهند اصفهان به فاصله ۷۸ کیلومتری جنوب کاشان قرار دارد.  آب این چشمه از دسته آب های بی کربناته مخلوط همراه با گاز است و در درمان بیماری های دستگاه گوارش، کبد و مجاری صفراوی مفید است.
آبگرم ورتون اصفهان در ۴۳ کیلومتری اصفهان در جاده اصفهان-یزد در جاده­ای فرعی منتهی به ورتون قرار دارد. دمای آب آن ۴۲ درجه سانتیگراد است. آب آن در تسکین دردهای عصبی و رماتیسمی و نیز خوردن آن در بیماری­های گوارشی مفید است.
چشمه سلیمانی باغ فین اصفهان در فاصله ۱۵ کیلومتری شهر کاشان قرار دارد.
سراب خوانسار اصفهان در فاصله ۶ کیلومتری شمال شهر خوانسار قرار دارد.
چشمه دره بیدی اصفهان در فاصل۵۰ کیلومتری داران در مسیر اصفهان- داران قرار دارد.
چشمه لادور اصفهان در فاصله۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در مسیر اصفهان-خمینی شهر قرار دارد.
چشمه دیزج اصفهان در فاصله ۱۷ کیلومتری بروجن در مسیر دهاقان – بروجن قرار دارد.
چشمه زر چشمه اصفهان در فاصله ۳۵ کیلومتری جنوب شهرضا در مسیر شهرضا – هونجان قرار دارد.
چهل چشمه (پادنا – روستای سرباز) اصفهان در فاصله ۱۴۰ کیلومتری سمیرم در مسیر سمیرم- روستای سرباز قرار دارد.
چشمه شاهدشت کرج البرز در فاصله ۳۵ کیلومتری جنوب کرج قرار دارد ‌آب آن دارای سولفات سدیک و کلروره کلسیک سرد است. این آب ها در درمان بیماری های دستگاه تنفسی موثراند و به سبب داشتن ید، برای درمان بیماری گواتر نیز مفید است.
چشمه گل گیله شهرستانک البرز این چشمه در شمال کاخ شهرستانک جاده کرج-چالوس قرار دارد و از پرآبترین و بهترین چشمه­های منطقه می­باشد.
چشمه وله گچسر البرز این چشمه در جنوب باختری گچسر و شمال باختری دهکده وله قرار دارد و فاصله آن تا هتل گچسر دو کیلومتر است. آب چشمه از گروه آب های بی کربناته کلسیک گوگردی سرد است که گوگرد آن از احیا سولفات حاصل می شود. این نوع آب ها در درمان بیماری های جلدی، مجاری تنفسی و روماتیسم ها موثرمی باشد.
آبگرم دهلران ایلام در فاصله ۵ کیلومتری شمال شرقی دهلران قرار دارد.
چشمه کبود ایلام در فاصله ۵ کیلومتری ایلام در مسیر ایلام-دره شهر قرار دارد.
چشمه پهن ایلام در فاصله ۲۵ کیلومتری ایلام در مسیر ایلام-سرابله قرار دارد.
چشمه شیرین ایلام در فاصله ۴۰ کیلومتری دره شهر در مسیر دره شهر -ایلام قرار دارد.
چشمه آب گرم گوگردی دالکی بوشهر در فاصله ۱۸کیلومتری برازجان در مسیر برازجان-دالکی قرار دارد. دمای آن۲۰ درجه سانتیگراد است.
چشمه آبگرم نیکو بوشهر در فاصله۲۰ کیلومتری شمال خورموج در مسیر خورموج-بوشهر قرار دارد. دمای آن ۱۸ درجه سانتیگراد است.
چشمه آب گرم گنویه بوشهر در فاصله۱۸ کیلومتری خورموج در مسیر خورموج–دیر و در حوالی روستای گنویه قرار دارد. دمای آن ۱۸ درجه سانتیگراد است.
آبگرم برازجان بوشهر در فاصله  ۱۲ کیلومتری برازجان در مسیر برازجان به کازرون قرار دارد. دمای آب آن ۲۲ درجه سانتیگراد است. دارای خواص درمانی برای بیماری‌های پوستی است.
آبگرم خانیک بوشهر در فاصله ۳۰ کیلومتری از شهر برازجان در مسیر برازجان-دالکی و در ۱ کیلومتری روستای خانیک منطقه برازجان قرار دارد. دمای آن ۲۱ درجه سانتیگراد بوده و آب آن خواص درمانی دارد.
آبگرم اهرم بوشهر در فاصله ۶۳ کیلومتری بوشهر در مسیر بوشهر-خورموج و در نزدیکی شهر اهرم و در ۲ کیلومتری چشمه قرار دارد.
آبگرم میراحمد بوشهر در فاصله ۱۸ کیلومتری از اهرم در مسیر اهرم-خور موج قرار دارد. دمای آن ۵۳ درجه سانتیگراد بوده و دارای حمام­های آبدرمانی است.
آبگرم قوچارک بوشهر در فاصله ۵ کیلومتری اهرم در مسیر اهرم-خورموج قرار دارد. دمای آن ۵۲ درجه سانتیگراد است.
آبگرم میانلو بوشهر در فاصله۵۳ کیلومتری از شهر کنگان در مسیر کنگان-عسلویه و در شمال شهرستان کنگان قرار دارد.
چشمه زیرراه بوشهر در فاصله ۱۵ کیلومتری برازجان در روستای زیرراه قرار دارد.
چشمه معدنی آب علی هراز تهران در فاصله ۶۰ کیلومتری شمال شرقی تهران، در روستای آب علی قرار دارد. آب چشمه از گروه آب های بی کربناته سولفاته کلسیک با PH متمایل به اسید است و آهن و سیلیس نیز در آن وجود دارد.
چشمه علی تهران در شهر ری در قسمت شمالی ابن بابویه قرار دارد تا سال ۱۳۱۹ برای شنا استفاده می­شد.
چشمه قلعه دختر تهران در فاصله ۵۰ کیلومتری تهران در مسیر تهران-آمل بین گردنه امام زاده هاشم و پلور  و در۲کیلومتری شمال غرب جاده در محل پل دختر قرار دارد آب چشمه در بلندی­های کوه در تنگه­ای از زمین خارج شده و به سوی جاده و سپس رودخانه سرازیر می­شود. قلعه­ای با همین نام در کنار آن قرار دارد. آب چشمه از گروه آب­هایبی­کربناته کلسیک سبک و سرد و PH آن نزدیک به خنثی است. این نوع آب های معدنی برای بیماری­های دستگاه گوارش، کبد ولوزالمعده مفید هستند.
چشمه البرز تهران در فاصله ۶۰کیلومتری شمال شرقی تهران در مسیر هراز در دهکده آبعلی قرار دارد. آب چشمهآبعلی از گروه آب­های بی­کربناته و سولفاته کلسیک منیزین آهن دارد و گاز دار وعاری از میکروب است. این آب از نظر درمانی دفع کننده مواد زاید است و روی کبد ومجرای صفراوی تاثیر می گذارد. همچنین به دلیل وجود آهن در ترکیب آن، برای درمان کمخونی مفید است.
چشمه اعلاء  تهران در فاصله ۷۰ کیلومتری شمال شرق تهران و در ۴ کیلومتری شمال غرب شهر دماوند قراردارد آب چشمه دارای املاح معدنی از قبیل کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، بیکربنات، سولفات،نیترات، فلوئور و سلیس می باشد و به عنوان آب معدنی دماوند در بسته های آب معدنی به بازار ارائه می گردد.
چشمه تیزآب تهران در فاصله ۳۵ کیلومتری شمال شرق تهران قرار دارد با دارا بودن PH حدود ۷ یکی از مناسبترین آبهای معدنی کوهپایه البرز می باشد.
چشمه شور تهران در شهرستان ری و انتهای جاده قم در ناحیه علی آباد قرار دارد. با توجه به بستر نمکی منطقه علی آباد چشمه مذکور دارای آب شور و قلیایی می باشد.
چشمه خمده تهران در فاصله ۱۱۳ کیلومتری جنوب غربی شهر فیروزکوه نزدیک ایستگاه قطار روستای مهاباد قرار دارد. به علت دارا بودن آب بی کربناته و سولفاته کلسیک و دارا بودن املاح سدیم، منیزیم، سلیس و عاری از هرگونه میکروب از لحاظ درمانی روی کلیه ها و مجرای صفراوی تاثیر بسیار مناسبی دارد.
چشمه دیمه چهارمحال و بختیاری در فاصله ۱۰کیلومتری چلگرد مرکزشهرستان کوهرنگ و در مجاورت روستای دیمه قرار دارد سرچشمه­ی اصلی زاینده رود قبل از ایجاد تونلهای کوهرنگ است. آب این چشمه از گواراترین آبهای جهان است و خواص درمانی «جلوگیری از پوسیدگی دندان و درمان سنگ کلیه» دارد. راه دسترسی آسفالته، آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی، فضای سبز، سکوی نشیمن، دسترسی به واحد اقامتی و پذیرایی، پارکینگ، آلاچیق، زمینهای ورزشی و بازی کودکان از امکانات و تسهیلات این مکان زیبا و دیدنی است.
چشمه کوهرنگ چهارمحال و بختیاری در فاصله ۳۰ کیلومتری از شهر چلگرد در مسیر چلگرد-شیخ علیخان قرار دارد. این چشمه از زردکوه سرچشمه می گیرد و پس از گذر از پیچ و خمهای فراوان به دریاچه ی سد کوهرنگ می ریزد و از تونل اول کوهرنگ وارد زاینده رود می شود. مناظر بسیار زیبای طبیعی اطراف چشمه و حضور عشایر در منطفه زیبایی آن را دوچندان کرده است. حضور عشایر از جاذبه­های این چشمه است. دسترسی به آن به سادگی امکان­پذیر است.
چشمه برم چهارمحال و بختیاری در مرکز شهر لردگان قرار دارد از سرشاخه­های کارون به شمار می­آید.وجود درختان کهنسال و امکانات سایه ساری موجب استقبال گردشگران از این محیط شده است.
چشمه سرداب چهارمحال و بختیاری در  فاصله ۲۰ کیلومتری اردل در مسیر اردل-دشتک(بازفت) و در محدوده روستای رستم آباد قرار دارد. این چشمه از تفرجگاههای استان است.
چشمه سیاسرد چهارمحال و بختیاری در فاصله ۵ کیلومتری شهر بروجن در مسیر بروجن-خوزستان قرار دارد. اطراف آن مکان مناسبی برای تفرجگاه تدارک دیده شده است و با توجه به نزدیکی به شهر بروجن از مکان­های تفرجگاهی محلی و گردشگران است.
چشمه پیرغار چهارمحال و بختیاری در فاصله ۵ کیلومتری فارسان در مسیر فارسان-ده چشمه قرار دارد وجود کتیبه های مشروطیت در این مکان موجب استقبال گردشگران از این مکان شده است.
آبگرم فردوس خراسان جنوبی  در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال شرقی شهر فردوس در مسیر فردوس-بجستان قرار دارد. آب آن در درمان بیماری­های پوستی و مفصلی مفید و موثر است.
آبگرم لوت خراسان جنوبی در فاصله ۶۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان خوسف قرار دارد. دارای تاسیسات آبدرمانی است. آب آن در درمان بیماری­های پوستی و مفصلی مفید و موثر است.
آبترش سربیشه خراسان جنوبی در فاصله ۳۵ کیلومتری شمال سربیشه قرار دارد. دارای آبی سرد است که در فصل تابستان مورد استفاده قرار می­گیرد.
آبگرم معدنی مرتضی علی خراسان جنوبی درفاصله ۲۴ کیلومتری شرق طبس قرار دارد.
چشمه گراب خراسان رضوی در فاصله ۴۹ کیلومتری مشهد در جاده مشهد- نیشابور قرار دارد از چندین چشمه تشکیل شده که در فاصله­ای در حدود ۵۰۰ متر از یکدیگر قرار گرفته و دارای آب معدنی با خواص درمانی است.
چشمه آبگرم شاهان گرماب خراسان رضوی در فاصله ۵۷ کیلومتری شهرفریمان قرار دارد. دارای آبگرم معدنی با دمای ۴۵ درجه سانتی گراد است.آب چشمه دارای خواص درمانی است.
چشمه گیلاس خراسان رضوی در فاصله ۵۰کیلومتری شمال غربی مشهد و درمسیر مشهد-چناران قرار دارد. عمق چشمه ۴ تا ۵ متر است.
چشمه حضرت خراسان رضوی در فاصله ۲۴ کیلومتری از شهر نیشابور، در کنار بنای قدمگاه واقع شده است.
چشمه حضرت دهسرخ خراسان رضوی شهرستان مشهد،بخش ملک آباد،روستای دهسرخ
چشمه خم ترکان (قدمگاه) خراسان رضوی در نزدیکی مجموعه تاریخی-مذهبی قدمگاه قرار دارد.
آبگرم معدنی کاریز خراسان رضوی در فاصله ۱۵کیلومتری شهر ریوش کاشمر و به فاصله ۳ کیلومتری روستای کریز واقع گردیده است. دارای آبگرم معدنی با خاصیتهای درمانی است.
چشمه آب گرم شهرکهنه قوچان خراسان رضوی در فاصله ۱۲کیلومتری قوچان قرار دارد. دارای تاسیسات آب درمانی است.
چشمه گرماب طاقانکوه خراسان رضوی در فاصله ۴۴کیلومتری نیشابور در مسیر نیشابور- سبزوار قرار دارد.
آب گرم ایوب پیغمبر خراسان شمالی در فاصله ۸۰ کیلومتری شمال شرقی شهر بجنورد در مسیربجنورد-ایوب قرار دارد بدلیل خواص درمانی این مکان مورد استفاده مردم محلی برای استراحت و شفای بیماران است.
چشمه بش قارداش خراسان شمالی در فاصله ۸ کیلومترى جنوب بجنورد و در شرق جاده بجنورد به اسفراین قرار دارد. آب این چشمه در ردیف آبهاى بیکربناته کلسیک سولفاته کلروره سرد به همراه سیلیس و آهن قرار دارد که از خواص درمانی زیادی برخوردار است.
چشمه مردکانلو خراسان شمالی در فاصله ۳۵ کیلومتری جنوب فاروج در مسیر فاروج- ینگه قلعه قرار دارد.
چشمه مهنان خراسان شمالی در فاصله حدود ۱۰ کیلومتری بجنورد در مسیر بجنورد -اسفراین قرار دارد.
سرچشمه شوقان خراسان شمالی در فاصله حدود ۶۰ کیلومتری بجنورد در مسیر بجنورد- شوقان قرار دارد.
چشمه آبگرم مهمانک خراسان شمالی روستای مهمانک در فاصله ۶ کیلومتری جنوب غربی شهر آشخانه و مجاور جاده آسیایی قرار گرفته است. در فاصله حدود ۵/۱ کیلومتری از شرق این روستا چشمه ای با آب گرم وجود دارد. این چشمه از زیر یک کوه آهکی و از چندین نقطه خارج می شود. چشمه در نام محلی به گرموک مشهور می باشد. داخل چشمه ماهی هایی کوچک و خاکستری دیده می شوند. آب چشمه ذلال است و به خاطر سنگ هایی که در آن وجود دارد به رنگ تقریبا” آبی دیده می شود.
چشمه باباامان خراسان شمالی در ۱۰ کیلومتری شمال شرق بجنورد و در کنار جاده اصلی بجنورد – مشهد، گردشگاه معروف « بابا امان » واقع شده است. در پارک بابا امان و در فاصله حدود ۱۰ متری از مقبره امام زاده پارک، چشمه ای وجود دارد که در ۴ نقطه از درون تپه ای می جوشد و آب آن به استخر هایی می ریزد که با اختلاف سطح ساخته شده است تا آبشار های مصنوعی تولید کند. تعداد این استخرها ۹ عدد بوده که با اختلاف ارتفاع و در جهت شیب ساخته شده اند و آخرین آنها در مجاورت جاده می باشد.
ابراهیم مردان خوزستان در شهرستان اندیکا، در روستای سوسن سرخاب با باغات فراوان در اطراف آن  قرار دارد.
چشمه سیاه چال خوزستان در شهرستان اندیکا، روستای سوسن سرخاب با باغات فراوان در اطراف آن قرار دارد.
چشمه تنگ سرد خوزستان در بخش چلو، شهرستان اندیکا، روستای للر قرار دارد. یکی از پرگردشگرترین مناطق شهرستان اندیکا می باشد.
چشمه معدنی گراب خوزستان در فاصله ۲۰۰ کیلومتری شهرستان اهواز و ۱۶ کیلومتری شهرستان بهبهان قرار دارد. این چشمه دارای تاسیسات آب درمانی است.
چشمه سوزنگر خوزستان در فاصله ۱۰۰ متری شرق مقام صاحب زمان در شهرستان شوشتر قرار دارد.
چشمه معدنی گلگیر خوزستان در فاصله ۵۰کیلومتری جاده مسجدسلیمان به کارخانه سیمان قرار دارد.
چشمه سید خوزستان در فاصله ۱۸ کیلومتری رامهرمز، در مسیر رامهرمز به بهبهان، در نزدیکی روستای چم هاشم قرار دارد.
چشمه آب معدنی وننق زنجان در فاصله ۳۵ کیلومتری شمال زنجان‌ در مسیر زنجان-ارمغانخانه و در نزدیکی روستای وُننق قرار دارد. آب این چشمه در ردیف آب­های گوگردی قرار دارد و استخر رو بازی برای استفاده آبدرمانی در کنار چشمه وجود دارد.
چشمه آبگرم روستای آرکوین زنجان در فاصله ۶۰ کیلومتری از زنجان  در مسیر زنجان-بیجار و در شهرستان ایجرود قرار دارد. دمای آب سرد معدنی در فصول مختلف سال متفاوت است. دارای  استخر خاکی می­باشد.
چشمه آبگرم روستای ابدال زنجان در روستای گلجیک قرار گرفته است. آب آن از نوع آب­های گوگردی است که استخر سرپوشیده­ای نیز برای استفاده وجود دارد.
چشمه آبگرم روستای میانج و حلب زنجان در فاصله ۱۵ کیلومتری از دندی از توابع ماهنشان قرار دارد. این دو چشمهآب گرم در دو روستای میانج و حلب با فاصله حدود ۵ کیلومتر از یکدیگر   قرار گرفته­اند.
چشمه آبگرم روستای ینگجه زنجان در فاصله ۴۰ کیلومتری ماهنشان در مسیر ماهنشان-حصار در بخش ماه‌نشان قرار دارد.
چشمه آبگرم قیزجه زنجان در فاصله۱۰۰ کیلومتری ماه نشان در مسیر ماه نشان-پری و مسیر فرعی روستای علم کندی و در حومه این روستا قرار دارد. آب این چشمه در ردیف آب­های گوگردی قرار دارد و استخر رو باز سنگی برای استفاده آبدرمانی در کنار چشمه وجود دارد.
چشمه آبگرم گرماب زنجان در فاصله ۱۶۵کیلومتری جنوب غربی زنجان و در حومه گرماب قرار دارد. آب این چشمه در ردیف آب­های گوگردی قرار دارد و استخر سرپوشیده­ای برای آبدرمانی در کنار چشمه وجود دارد.
شیرین چشمه سمنان در فاصله ۱۲۰ کیلومتری میامی در مسیر میامی-جاجرم و فرعی کالپوش قرار دارد.
چشمه هفت رنگ مجن سمنان در فاصله ۲۵کیلومتری شمال شاهرود در میان شکاف دره­های دامنه قله ۴۰۰۰متری شاهوار قرار دارد. آب گوگردی این چشمه­ها خاصیت دارویی دارد و اهالی منطقه جهت بیماری­های پوستی و استخوانی از آب این چشمه­ها جهت درمان استفاده می­کنند .
چشمه آبگرم سمنان سمنان در فاصله ۲۲ کیلومتری شهر سمنان در مسیر سمنان- تهران قرار دارد. دمای آب آن ۳۸ درجه سانتیگراد است. تاسیسات آبدرمانی ندارد. و برای بیماری های صرع و قولنج و… مفید است
چشمه اروانه سمنان در فاصله ۴۲ کیلومتری شهر سمنان در مسیر سمنان- فیروزکوه قرار دارد.
چشمه خنار سمنان در فاصله ۶۰ کیلومتری شهر  سمنان در مسیر  سمنان- تهران قرار دارد.
چشمه نکارمن سمنان در فاصله ۱۷کیلومتری شاهرود در مسیر شاهرود-گرگان و مسیر فرعی روستای نکارمن قرار دارد.
چشمه قلقل سمنان در فاصله۶۰ کیلومتری شمال غربی دامغان در منطقه تویه دروارو روستای دشت بو قرار دارد.
سرچشمه دیباج سمنان در فاصله ۲ کیلومتری شمال شهر دیباج قرار دارد.
چشمه رابند سمنان در ورودی شهر مهدیشهر در دامنه کوه قرار دارد.
چشمه لیطو سمنان در بخش شمال مهدیشهر به طرف دربند- غرب میدان ولایت- آب این چشمه خاصیت درمانی زیادی دارد.
چشمه روزیه چاشم سمنان در غرب مهدیشهر و ۵ کیلومتری روستای چاشم قرار دارد.
چشمه سر سمنان در شمال شهمیرزاد در پای کوه شیر قلعه قرار دارد.
چشمه روستای ملاده سمنان در داخل روستای ملاده قرار دارد.
چشمه کاهش سمنان شمال شهمیرزاد قرار دارد.
میر چشمه سمنان در داخل روستای چاشم قرار دارد.
چشمه تم سمنان در روستا تم قرار دارد.
چشمه ملاده سمنان در روستای ملاده قرار دارد.
چشمه هیکو سمنان در روستای هیکو قرار دارد.
چشمه پرور سمنان در روستای پرور قرار دارد.
چشمه سیاه رودبار سمنان در روستای کلیم قرار دارد.
چشمه­های آب معدنی حضرت موسی سیستان و بلوچستان در فاصله۶۵ از زاهدان قرار دارد. دارای املاح معدنی مفید است که در زمستان گرم و در تابستان خنک است.
چشمه آبگرم بزمان سیستان و بلوچستان در فاصله ۳۰ از شهر بزمان درشهرستان ایرانشهر قرار دارد. دارای تاسیسات آبدرمانی است.
چشمه شورعین سیستان و بلوچستان در فاصله ۹۵کیلومتری از شهرکنارک روستای شمه سر در شهرستان کنارک قرار دارد.
چشمه­های آب معدنی جم چین سیستان و بلوچستان در فاصله ۶۰ شهر خاش قرار دارد.
چشمه­های آب معدنی امنی سیستان و بلوچستان در فاصله ۴۶ شهرخاش قرار دارد.
چشمه­های آب معدنی برآب سیستان و بلوچستان در فاصله ۵۵ از شهرخاش قرار دارد.
چشمه­های آب معدنی برابک سیستان و بلوچستان در فاصله۶۴ از شهر خاش قرار دارد.
چشمه کهورک سیستان و بلوچستان در فاصله ۱۹۰ کیلومتری زاهدان قرار دارد.
چشمه زیارت سیستان و بلوچستان در فاصله ۴۵ کیلومتری زاهدان قرار دارد.
آبگرم گنجی سیستان و بلوچستان در فاصله ۳۰۰ کیلومتری ایرانشهر قرار دارد.
آبمعدنی دریاچه ولان سیستان و بلوچستان در فاصله ۵۷ کیلومتری خاش قرار دارد.
آبمعدنی گنج امین سیستان و بلوچستان در فاصله ۵۰ کیلومتری خاش در مسیر خاش -سنگان قرار دارد.
آبمعدنی زنگ سیستان و بلوچستان در فاصله ۵۰ کیلومتری خاش در مسیر خاش- سنگان قرار دارد.
آبمعدنی مرغاب سیستان و بلوچستان در فاصله ۵۰ کیلومتری خاش در مسیر خاش-سنگان قرار دارد.
آبمعدنی اسکل آباد سیستان و بلوچستان در فاصله ۴۱ کیلومتری خاش در مسیر خاش-زاهدان قرار دارد.
آبمعدنی ترشاب بالا سیستان و بلوچستان در فاصله ۴۳ کیلومتری خاش در مسیر خاش- زاهدان قرار دارد.
آبمعدنی ترشاب پایین سیستان و بلوچستان در فاصله ۴۴ کیلومتری خاش در مسیر خاش- زاهدان قرار دارد.
آبمعدنی دوشینگ سیستان و بلوچستان در فاصله ۵۴ کیلومتری خاش در مسیر خاش- زاهدان قرار دارد.
آبگرم هودیان سیستان و بلوچستان در فاصله ۱۹۰ کیلومتری بزمان در مسیر بزمان -دلگان قرار دارد.
آبگرم پوزه باغ سیستان و بلوچستان در فاصله ۲۰۰ کیلومتری ایرانشهر قرار دارد.
آبگرم تشت سیستان و بلوچستان در فاصله۳۴ کیلومتری بزمان قرار دارد.
آبگرم مکستان سیستان و بلوچستان در فاصله ۴۳کیلومتری بزمان در مسیر بزمان-دلگان قرار دارد.
آبگرم کنتی سیستان و بلوچستان در فاصله ۱۶۰ کیلومتری ایرانشهر در مسیر ایرانشهر–دلگان هودیان قرار دارد.
چشمه بهرغان فارس در فاصله ۲ کیلومتری اردکان در مسیر اردکان-شیراز قرار دارد. بدلیل نزدیکی به جاده اصلی و قرار گرفتن در فضایی بسیار زیبا با آب روان و شیرین و جهت استراحت موقت مردم و گردشگران مورد استفاده قرار می­گیرد.
چشمه گل فارس در فاصله ۲۰ کیلومتری سپیدان در نزدیکی روستای کمهر قرار دارد. اطراف آن درختان جنگلی ودشت مناسب جهت استفاده عموم مردم در فصول بهارو تابستان است. دسترسی آن متوسط است.
چشمه شول فارس در فاصله ۳۵ کیلومتری سپیدان در مجاورت محور اصلی شیراز- اردکان و در نزدیکی روستای شول قرار دارد. دارای آب بسیار و شیرین است که برای استراحت موقت رهگذران و گردشگران بسیار مناسب می باشد.
چشمه شهدا فارس در فاصله ۱۶ کیلومتری ارسنجان در نزدیکی نعمت آباد قرار دارد از مناطق دیدنی و بسیار زیباست، دارای سکوبندی جهت اسکان موقت مردم است.
چشمه پیرکدو فارس در فاصله ۴۵ کیلومتری شهر بوانات و۱۰ کیلومتری غرب دهستان مزایجان درمسیر جاده فرعی مزایجان- سرچهان قراردارد. تفرجگاهی سکوبندی شده است.
چشمه قصریعقوب فارس در فاصله ۶ کیلومتری صفادشت در نزدیکی روستای قصریعقوب قرار دارد تفرجگاهی دارای چشمه سار طبیعی و چشم اندازهای زیبایی است. سرچشمه اصلی رودخانه سیوند است.
آبگرم درمو و غار شهید پگاه: فارس در فاصله ۸۲ کیلومتری حاجی آباد در نزدیکی مزایجان قرار دارد.
حنیفقان ( چهل چشمه) فارس در فاصله ۲۵ کیلومتری فیروزآباد در نزدیکی روستای حنیفقان قرار دارد. شامل چشمه های جوشان و متعدد ، رودخانه اصلی، درختان و هوای مطلوب و معتدلمی باشد.
چشمه آبگرم کنار سیاه فارس در فاصله ۲۰ کیلومتری فیروزآباد در نزدیکی روستای کنار سیاه قرار دارد. دارای امکانات مناسب جهت ماهیگیری و تفریح در مجاورت رودخانه است. دارای نرگس زار و آبشار است.
چشمه سیاهرود فارس در فاصله ۴۵ کیلومتری کازرون در نزدیکی روستای دادین علیا قرار دارد. دارای فضای سبز، امکانات تفریحی- طبیعی، چشمه های دارای عمق زیاد، در بهار و تابستان جایگاه شنا و گردش مردم می باشد.
آبگرم چاهو فارس در فاصله ۳۵ کیلومتری لار در نزدیکی روستای علی آباد مرکزی قرار دارد این آبگرم شفا بخش است و مناظر زیبایی اطراف آن می باشد. مردم برای درمان بیماریهای پوستی از چشمه استفاده می کنند. تفرجگاه مناسبی برای روزهای تعطیل است.
آب گرم آب باد (امامزاده بی بی بانو) فارس در فاصله ۲۵ کیلومتری لامرد در نزدیکی روستای کرزوار قرار دارد. از بهترین آبهای معدنی است. ‌توسط مردم منطقه سرویس بهداشتی و محوطه سازی ایجاد شده است. گرمای منطقه ۴۵-۴۰ درجه است. این آب معدنی وآب گرم در درمان بیماریهای تنفسی، روماتیسم  و بیماریهای جلدی موثر است همه روزه تعداد زیادی از مردم استانهای بوشهر، هرمزگان و شهرهای فارس و حتی خارج از کشور به منظور درمان به منطقه سفر می کنند
چشمه چاه دروا: فارس در فاصله۶۰ کیلومتری از مهر درنزدیکی روستای چاه دروا قرار دارد. چشمه آب شیرین، آب و هوای معتدل ،‌باغات مرکبات و نخیلات دارد انتخاب شده ای است برروی تپه ای سبرسبز و زیبا است که از جاذبه های مهم شهرستان بوده و مردم تمایل  دارند اوقات فراغت خود را درآنجا بگذرانند. بخصوص اینکه در شهرستان مهرآب شیرین و چشمه کمیاب می‌باشد.
چشمه شش پیر فارس  در فاصله۱۵ کیلومتری جنوب شهرستان سپیداندر نزدیکی روستای برشنه قرار دارد. سر چشمه تالاب شش پیر است و دارای آب بسیار گوارا و املاح معدنی بالاست که از کوههای پوشیده از برف منطقه تغذیه می شود.اطراف آن دارای پوشش جنگلی وچشم اندازهای طبیعی است و مکانی مناسب جهت تفرجگاه است.
چشمه آبگرم خرقان قزوین در فاصله ۹۵ کیلومتری جاده قزوین به همدان در کنار جاده در شهر آبگرم واقع شده است آب چشمه از دسته آبهای کلروه سدیک و بیکربناته کلسیک گرم با PH اسید و سیلیس می­باشد که در درمان عفونت های مجاری تنفسی، تورم گلو و حلق و برنشیت مزمن به صورت استنشاق، بخار و دوش بینی مؤثر می باشد. آشامیدن این آبها در عفونت­های دستگاه گوارش نیز مفید است. دسترسی آسان
چشمه آبگرم یله گنبد قزوین در فاصله ۸۰ کیلومتری قزوین و در فاصله ۱۵ کیلومتری روستای یله گنبد در شمال غربی شهرستان قزوین قرار دارد.  آب چشمه از دسته آبهای معدنی بیکربناته کلسیک آهن و گازدار خیلی گرم می­باشد. می­توان از این آب در درمان بیماریهای عصبی-مفصلی، رماتیسم و عصبی استفاده نمود. آشامیدن آن نیز در کار دستگاه گوارش، کبد و مجارى صفرا و بیمارى هاى معده اى و روده اى و نیز بیمارى تغذیه­اى مؤثر مى­باشد و سالیان زیادى است که مردم بومى از خواص این آب گرم براى درمان بیمارى هاى مختلف چون بیمارى­هاى مفصلى و پوستى استفاده مى­کنند. دسترسی متوسط
چشمه آب معدنی لرزان و آب ترش قزوین در فاصله ۴۵ کیلومتری قزوین در مسیر قزوین-رشت در یک منطقه به فاصله یک کیلومتری هم قرار گرفته اند. دسترسی آسان
چشمه علی قزوین در فاصله ۱۲۰ کیلومتری قزوین در مسیر قزوین- آوج و بوئین زهرا – در شرق آبگرم در نزدیکی روستای کلنجین قرار دارد. دسترسی آسان
چشمه یالان اسدی قزوین در فاصله ۱۲۰ کیلومتری قزوین در مسیر قزوین- معلم کلایه در روستای یالان اسدی قرار دارد.
چشمه علی قم در فاصله ۳۵ کیلومتری جنوب غرب قم در مسیر قم-نیزارقرار دارد.
چشمه‌ بابا گرگر کردستان در فاصله ۱۸ کیلومتری‌ شمال‌ شرقی‌ قروه‌ در روستایی با همین نام، قرار دارد که‌ به‌ آن‌ دنگز نیز می‌گویند. این‌ چشمه‌ پر آب‌ دارای‌ آبی‌ است‌ که‌ رنگ‌ آن‌ مایل‌ به‌ سرخ‌ است‌. ظاهراً این‌ آب‌ برای‌ امراض‌ سودایی‌ و پوستی‌ مناسب‌ است‌ و در درمان‌ سوء هاضمه‌ و دیگر بیماری‌های‌ دستگاه‌ گوارش‌ و نیز راشیتیسم‌ و درمان‌ تورم‌ موثر است.
چشمه‌ قم‌چقای کردستان در فاصله ۱۷ کیلومتری‌ قم‌چقای‌ در دهستان‌ سیاه‌ منصور شهرستان‌ بیجار قرار دارد.
چشمه‌ هفت‌ آسیاب کردستان در فاصله۲۵ کیلومتری از شهر بیجار در مسیر جاده تکاب  در روستای‌ شریف‌آباد از دهستان‌ سیاه‌ منصور قرار دارد.
چشمه‌ آب‌ تلخ‌ پیر صالح کردستان در فاصله ۳۵ کیلومتری از شهر بیجاردر مسیرجاده بیجار به دیواندره در روستای‌ قشلاق‌ از شهرستان‌ بیجار قرار دارد علت‌ نامگذاری‌ این‌ چشمه‌ به‌ علت‌ تلخ‌ بودن‌ آب‌ آن‌ است.
چشمه‌ کواز کردستان در فاصله ۵۰ کیلومتری‌ شمال‌ غربی‌ کامیاران‌ و در دامنه‌ کوه‌ واقع‌ شده‌ است‌ آب آن در درمان‌ بیماری‌های‌ مجاری‌ تنفسی‌، روماتیسمی‌ و بیماری‌های‌ جلدی‌ استفاده‌ می‌شود.
سراب‌ قروه‌ کردستان در بخش‌ جنوبی‌ شهر قروه‌ سرابی‌ طبیعی‌ قرار دارد یکی‌ از تفرجگاه‌های‌ مردم‌ منطقه‌ محسوب‌ می‌شود. این‌ سراب‌ دارای‌ آبی‌ خوب‌ و گوارا است.
سراب‌ وینسار کردستان در فاصله ۲۸ کیلومتری قروه در مسیر قروه-همدان در روستای‌ وینسار قرار دارد اطراف‌ چشمه‌ اصلی‌ سنگ‌ چین‌ شده‌ و قدمت‌ سنگ‌چین‌ آن‌ حدود دو تا سه‌ قرن‌ برآورد شده‌ است.
چشمه حسین آباد کرمان در فاصله ۳۳ کیلومتری شمال غربی مسیر راین- کرمان واقع شده است این نوع آب در درمان بیماری­های گوارشی مفید است.
چشمه قلعه عسکر کرمان در جنوب کرمان در شهرستان بافت و در  ۱۱ کیلومتری روستای سلطان آباد قرار دارد. این دسته آب ها بیشتر مصرف خارجی دارد و در رفع بیماری­های لنفاتیسم، راشیستیسم و برخی از بیماری­های پوستی مؤثر است.
چشمه آب معدنی قاسم آباد کرمان در فاصله ۶ کیلومتری شرق رفسنجان و در روستای قاسم آباد قرار دارد. قناتی قدیمی است که آب آن از سال­های گذشته مورد استفاده درمانی اهالی منطقه بوده است. در درمان بیماری­های رماتیسمی، گوش و حلق و بینی مفید است.
چشمه معدنی ته خاتون کرمان در شرق کرمان و در فاصله ۱۳ کیلومتری روستای جوشان قرار دارد  آب این چشمه دارای اثر آرام بخش برای دردهای مفصلی و عصبی است .
چشمه معدنی قرقره یا باب ترش کرمان در فاصله ۴۰ کیلومتری راین کرمان واقع شده است  این نوع آب در درمان خارجی بیماری­های لنفاتیسم، راشیتیسم و بیماری های پوستی و رماتیسمی مفید است.
چشمه آب معدنی ابارق کرمان در جنوب شرقی کرمان در مسیر کرمان-بم و در فاصله ۱۱ کیلومتری شمال دهکده ابارق قرار دارد. آب چشمه برای دستگاه هاضمه بدن مفید است.
چشمه آبگرم ابارق کرمان در جنوب شرقی کرمان  مسیر کرمان-بم و در نزدیکی روستای ابارق قرار دارد. آب چشمه از سنگ­های آتشفشانی خارج می­شود.
چشمه آبگرم مسکون کرمان در ۲۸ کیلومتری جاده بم-کرمان در جاده­ای فرعی قرار دارد.
چشمه آبگرم گیشکی کرمان در فاصله ۶۴ کیلومتری مسیر کرمان- بردسیردر جاده فرعی منتهی به میهنه دره قرار دارد.
چشمه آب گرم گزک کرمان در فاصله ۱۰ کیلومتری شمال غربی راین در روستایی با همین نام قرار دارد. دمای آب آن ۲۷ درجه سانتیگراد است.
چشمه آبگرم ده رئیس کرمان  در فاصله ۴۴ کیلومتری جنوب شرقی رفسنجان قرار دارد. دمای آن ۳۵ درجه سانتیگراد است.
چشمه آبگرم سلطان حسن شاه کرمان در فاصله ۳۰ کیلومتری گلباف قرار دارد. دمای آب آن ۱۴ درجه سانتیگراد است.
چشمه آبگرم لاله زار کرمان در جنوب بردسیر در مسیر بردسیر-لاله زار و در روستای قلعه عسگر قرار دارد. دمای آن ۴۰ درجه سانتیگراد است.
چشمه آبگرم گور کرمان در فاصله ۶۰ کیلومتری جنوب شرقی راین در مسیر راین-جیرفت قرار دارد دمای آن ۵۷ درجه سانتیگراد است.
سراب بیستون: کرمانشاه در ۳۰ کیلومتری شمال شرقی شهر کرمانشاه و در دامنه کوه بیستون قرار دارد. این سراب مزارع بیستون و بلوردی را مشروب می‌کند.
سراب نیلوفر کرمانشاه این سراب در ۱۴ کیلومتری شمال غربی شهر کرمانشاه، در ابتدای منطقه سنجابی و در دامنه کوه کماجار قرار دارد. این سراب به صورت استخر وسیعی، مملو از گل‌های نیلوفر است. غنچه‌ها و برگ‌های این گل‌ها سر از آب بیرون آورده و سطح وسیعی از سراب را پوشانده‌اند. این سراب ظرفیت بهره‌دهی آب فراوان دارد و برای پرورش ماهی نیز مناسب است. در سال‌های اخیر جهت رفاه بازدیدکنندگان در اطراف این سراب، تأسیسات رفاهی و پارک احداث شده است.
سراب هرسین کرمانشاه در داخل شهر هرسین و در دامنه کوه شیرز سراب بسیار زیبایی وجود دارد که اراضی کشاورزی هرسین را آبیاری می‌سازد سراسر این سراب پوشیده از درختان جنگلی است. عناصر طبیعی چون چشمه، کوهستان، فضای سبز و آثار تاریخی، زیبایی مضاعفی به طبیعت بکر آن داده است.
سراب دربند کرمانشاه این سراب در شمال شهر صحنه و در محلی به نام دربند قرار دارد مزارع صحنه را آبیاری می‌کند. در کنار این سراب آبشاری زیبا دیده می‌شود که آب آن با فشار زیاد از شکاف کوه بیرون می‌ریزد. این آبشار در فصل بهار از مکان‌های دیدنی و زیبای صحنه محسوب می‌شود
سراب روانسر کرمانشاه در محدوده داخلی شهر روانسر قرار دارد و سرچشمه رودخانه قره‌سو است. به دلیل وجود این سراب و قرار گرفتن آثار تاریخی در کنار آن و نیز سرسبزی و طبیعت زیبا، این مکان یکی از نقاط تفریحی شهر روانسر به حساب می‌آید.
سراب سنقر کرمانشاه در ۵ کیلومتری جاده سنقر به کرمانشاه و در مجاور روستای تازه آباد قرار دارد آب آن از زیر کوه سراب به سرعت و با فشار به صورت فواره بیرون می‌ریزد. آب این سراب در زمستان‌ها گرم و در تابستان‌ها سرد است. آب گوارای این سراب، آب آشامیدنی روستاهای اطراف را تأمین می‌کند و سپس به رودخانه قره‌سو می‌ریزد.
سراب قنبر کرمانشاه این سراب در جنوب شهر کرمانشاه و در دامنه کوه سفید واقع شده و آب مصرفی قسمتی از شهر را تأمین می‌کند.
سراب خضر زنده کرمانشاه این سراب در ۲۴ کیلومتری شمال غربی شهر کرمانشاه و در مسیر جاده کرمانشاه- سنندج قرار دارد.
سراب یاوری کرمانشاه این سراب در مسیر جاده کرمانشاه به روانسر و در نزدیکی روستای قزانچی قرار دارد.
چشمه چنار کهگیلویه و بویر احمد در فاصله ۱۲ کیلومتری یاسوج در مسیر یاسوج-اقلید در دامنه کوه دنا قرار دارد. این روستا دارای چشمه های فراوان، باغات گردو و انگور می باشد، چشمه چنار هر ساله در فصول بهار و تابستان پذیرای گردشگرانی است که از این منطقه دیدن می کنند. دارای جاده دسترسی مناسبی می باشد.
چشمه آب نهر کاکان کهگیلویه و بویر احمد در فاصله ۱۷ کیلومتری شمال شرقی شهر یاسوج در مسیر یاسوج به اقلید قرار دارد. از جاذبه­های مهم استان است. دارای جاده دسترسی مناسبی می باشد.
چشمه میشی کهگیلویه و بویر احمد درفاصله ۳ کیلومتری شمال شرقی شهر سی­سخت در مسیر سی‌سخت به کوه گل قرار دارد و در مرز غربی منطقه حفاظت شده دنا واقع گردیده است. سردی آب این چشمه به حدی است که تا فاصله۸۰۰ متری از محل جوشش نمی‌توان دست را در آن نگه داشت. دارای جاده دسترسی مناسبی می باشد.
چشمه بلقیس چرام کهگیلویه و بویر احمد در فاصله ۵ کیلومتری جنوب شهر چرام در مسیر چرام به دوگنبدان و در کنار روستای کره شهبازی قرار دارد. در مجاورت آن باغ و تاسیسات گردشگری وجود دارد.
هفت چشمه کهگیلویه و بویر احمد در فاصله ۳۵ کیلومتری لیکک قرار دارد.
چشمه آب معدنی سنگون کهگیلویه و بویر احمد جنوب دهدشت قرار دارد.
چشمه مو گرمو کهگیلویه و بویر احمد در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال شهر لنده واقع شده که دارای مناظری منحصر به فرد می باشد.
گل رامیان گلستان در فاصله ۵ کیلومتری جنوب شهر رامیان قرار دارد. یک استخر طبیعی بیضی شکل است که طول آن ۹۰ متر، عرض آن ۸۰ متر و عمق آن بین ۴۴ تا ۸۰ متر می­باشد. آب آن که از عمق می جوشد به علت داشتن عمق زیاد منظره زیبایی ایجاد نموده است
چشمه آب گرم زیارت گلستان در فاصله ۱۲ کیلومتری جنوب شهر گرگان و در روستای ییلاقی زیارت قرار دارد. یکی از جاذبه های گردشگری شهر گرگان است.
چشمه لال گلستان در فاصله ۴۰ کیلومتری مینودشت قرار دارد.
چشمه آق سو گلستان در فاصله ۵ کیلومتری شهر کلاله قرار دارد.
چشمه کلشتر منجیل گیلان در فاصله ۱ کیلومتری پایین تر از سد سفیدرود و در فاصله پانصد متری جاده اصلی قزوین به رشت قرار دارد.
چشمه آب معدنی ماسوله گیلان در ابتدای ورودی شهر تاریخی ماسوله در کنار پارک شهر قرار دارد.
چشمه ماستخور گیلان در فاصله ۱۰ کیلومتری رودبار در روستای ماستخور در جبهه غربی سد منجیل قرار دارد.
چشمه آب معدنی سجیران گیلان در اشکور بالا و در نزدیکی روستای سجیران قرار دارد.
چشمۀ آب معدنی زمزمه گیلان در شهرک ماسوله در کنار ماسوله رودخان قرار دارد. آب چشمه، مواد آهنی فراوان و طعمی تلخ دارد. رنگ آب در طول مسیر آن تا “ماسوله رودخان”، نارنجی است.
چشمۀ آب معدنی علی زاخوانی گیلان بالاتر از بازار ماسوله قرار دارد آب چشمه، دارای “بی کربنات” است و در درمان نارسایی گوارشی بسیار مؤثر است.
چشمۀ آب شورلاکان گیلان در قسمت جنوبی رشت در انتهای جادۀ رشت – لاکان، در مسیر جاده، روستای “آقاداناپیر” قرار دارد.
چشمۀ چشماگل سه شنبه گیلان در ۱۲ کیلومتری جادۀ رشت – قزوین در روستای “طالم سه شنبه” از توابع بخش سنگر قرار دارد.
چشمه های آب معدنی سنگرود گیلان در فاصله ۲۴ کیلومتری رودبار در مسیر رودبار-جیرنده در دهستان عمارلو و در روستای سنگرود قرار دارند. به چشمه “آب گاز” و چشمه “آب کولور” معروف هستند.
چشمه لویه- رودبار گیلان در  فاصله ۳ کیلومتری رودبار در مسیر رودبار-رستم آباد قرار دارد.
چشمه آب معدنی داماش گیلان در فاصله۷۰ کیلومتری رودبار در مسیر رودبار –جیرنده قرار دارد.
آبگرم کوته کومه گیلان در فاصله ۱۵ کیلومتری جنوب آستارا در مسیر آستارا-لوندویل و مسیر فرعی روستای کوته کومه قرار دارد.
سراب پیر دوستی لرستان در فاصله ۱۶ کیلومتری  غرب نورآباد در مسیر  نورآباد – هفت چشمه  قرار دارد.
سراب کهمان لرستان در فاصله ۱۵ کیلومتری شمال الشتر در مسیر  الشتر –سراب کهمان  قرار دارد.
سراب زارم لرستان در فاصله ۱۵ کیلومتری جنوب شرق بروجرد در مسیر  بروجرد – خرم آباد قرار دارد.
سراب هنام لرستان در فاصله ۱۶کیلومتری الشتر در مسیر  الشتر – خرم آباد  قرار دارد.
سراب کیان لرستان در فاصله ۳۵ کیلومتری شرق خرم آباد در مسیر  خرم آباد – بر وجرد  قرار دارد.
سراب زز لرستان در فاصله ۷۰ کیلومتری جنوب غرب الیگودرز در مسیر  الیگودرز – شول آباد قرار دارد.
سراب گردکانک لرستان در فاصله ۳۹ کیلومتری جنوب شهر نورآباد در مسیر  نورآباد –  به طرف کوهدشت   قرار دارد.
سراب ماهی چال لرستان در فاصله ۵۶ کیلومتری الیگودرز در مسیر  الیگودرز –آبشار آب سفید قرار دارد.
سراب خرسیان لرستان در فاصله ۳۵ کیلومتری جنوب شهر الیگودرز در مسیر  الیگودرز –  آبشار آب  سفید  قرار دارد.
سراب دورک لرستان در فاصله۷۵ کیلومتری الیگودرز در مسیر  الیگودرز –  بخش ذلقی  قرار دارد.
چشمه قل قل لرستان در فاصله ۱۷ کیلومتری ازنا در مسیر  ازنا –  دربند قرار دارد.
سراب چشمه رودک لرستان در فاصله ۱۵ کیلومتری دورود در مسیر  راه آهن درود- ازنا  قرار دارد.
سراب جانیزه لرستان در فاصله ۷ کیلومتری بروجرد در مسیر  بروجرد-شمس آباد قرار دارد.
سراب سفید لرستان در فاصله ۲۰ کیلومتری بروجرد در مسیر  بروجرد- ونائی  قرار دارد.
سراب کرتول لرستان در فاصله ۱۲ کیلومتری شمال بروجرد در مسیر  بروجرد- ونائی  قرار دارد.
چشمه وِنایی لرستان در فاصله ۱۷ کیلومتری بروجرد در مسیر  بروجرد- ونائی قرار دارد.
چشمه‌های آب ارم (سراب گلستان) لرستان در مرکزخرم آباد در قلعه فلک الافلاک قرار دارد.
گرداب دارایی لرستان در مرکز خرم آباد درخیابان حافظ غرب سبزه میدان  قرار دارد.
سراب شَوا لرستان در مرکز شهر خرم آباد در خیابان مطهری قرار دارد.
سراب چنگائی (سراب نیلوفر) لرستان در فاصله ۱۰ کیلومتری خرم آباد در مسیر  خرم آباد -دوره قرار دارد.
گرداب سنگی (گرداب بردینه) لرستان در شهرخرم آباد در کنار میدان تختی قرار دارد.
سراب غسلگه لرستان در فاصله ۱۵ کیلومتری دلفان در مسیر دلفان- غسلگه  قرار دارد.
سراب وناو لرستان در فاصله ۲۵ کیلومتری دلفان  قرار دارد.
آب گرم لاریجان مازندران در فاصله ۷۵ کیلومتری از آمل در مسیر آمل-تهران و در روستای لاریجان قرار دارد. دارای اقامتگاههای متعددی در این محدوده است. درجه حرارت آن در حدود ۶۲ درجه سانتیگراد بوده و سرشار از مواد گوگردی است وبه همین دلیل برای درمان انواع بیماری های پوستی، دردهای استخوان، مفاصل و روماتیسم مفید است.  و سالیان درازی است که عموم مردم از آن استفاده می­کنند.
آب گرم آب آهن یا آب فرنگی مازندران در فاصله ۸۰ کیلومتری آمل در مسیر آمل-تهران و بالای روستای آب اسک لاریجان، میان بیدستان ازارو و قرار دارد. آب این چشمه داراى ترکیبات سولفات دوفروکربنات و دوفر اسید کربنیک آزاد است و نوشیدن آن برای افراد مبتلا به بیماریهای کم خونی و جلدی توصیه شده است.
آب گرم آب اسک مازندران در فاصله ۸۰ کیلومتری از آمل در مسیر آمل-تهران و در روستایی به همین نام از بخش لاریجان قرار دارد. آب این چشمه حاوى کلروره بى‌‌کربناته و هیدروژن سولفوره و گوگرد است و در درمان عفونت‌هاى مجارى تنفسى و بیمارى‌هاى جلدى و بیمارى‌هاى مفصلى، گوارشی و اگزما و زخم‌های کهنه مؤثر است.
آب معدنی استراباکو مازندران در فاصله ۷۵ کیلومتری آمل در مسیر آمل-تهران نزدیک روستای بایجان در محلی به نام قلابن قرار دارد.  به رودخانه هراز می­ریزد. دارای حرارت ۳۳۴ درجه سانتیگراد است. آب این چشمه ماده­ای به نام زبیق دارد که در درمان امراض جلدی، به ویژه بیماریهای عفونی موثر و مفید است.
آب گرم رینه مازندران در فاصله ۷۰ کیلومتری آمل در مسیر آمل-تهران و در نزدیکی روستای رینه لاریجان قرار دارد این آب برای درمان بیماریهای جلدی، مفصلی و عفونی موثر است.
آب معدنی آمولو مازندران در فاصله ۳۰ کیلومتری آمل در مسیر آمل-تهران و در کنار رود هراز قرار دارد. آب آن سرد بوده و دارای املاح کلسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم، ذسوافات، فلوراید، کلرید، کربنات و py  می باشد نوشیدن این آب معدنی سرد برای رفع بیماریهای گوارشی و درمان بیماریهای داخلی و تنظیم متابولیسم بدن مفید است.
چشمه آب معدنی آب سیاه (گوگردی) مازندران در سمت مشرق رامسر می باشد. در رامسر چشمه‌های آبگرم گوگردی متعددی وجود دارن که در امتداد گسل رامسر واقع‌اند. دمای چشمه گوگردی آب سیاه کمتر از سایر چشمه‌ها است. مطالعات نشان داده است که آب چشمه آب سیاه به شدت اکتیو و مقدار اورانیوم آن ۵ تا ۱۱ پی پی ام است. رنگ سیاه آن مربوط به مواد آلی و اکسید منگنز است. در ضمن بوی سولفید هیدروژن از آب استشمام می‌شود.
آبگرم معدنی آرزو ( ازرود) مازندران در فاصله ۲۵ کیلومتری بابل در مسیر جاده شهید صالحی و در منطقه فیروزجاه و روستای آری قرار دارد. حرارت آن حدود ۳۷ درجه سانتیگراد است و بوی گوگرد می دهد. آب آن بدلیل گوگرد فراوان برای بعضی بیماری پوستی، روماتیسم، درد مفاصل و ایجاد آرامش و تسکین اعصاب مفید است.
چشمه های گوگردی زیر پل مازندران در جنوب رامسر قرار دارد به چشمه زیرپل معروف است. آب آن از چند نقطه و ازکف حوضچه خارج می‌شود. در کف حوضچه نیز بلورهای پیریت و گوگرد دیده می‌شود. جدار داخلی حوضچه سیاه رنگ و رسوبات آهکی متخلخل بر آن نشسته است.
آبگرم معدنی زاغ چشمه مازندران در فاصله ۸۰ کیلومتری آمل در مسیر آمل-تهران و در داخل بخش قدیمی روستای اسک قرار دارد. دارای دو چشمه کوچک کنار هم از دل زمین می جوشد که آب بالای چشمه در قسمت بالاتر، برای خرد کردن سنگهای کلیه و درمان بیماریهای چشمی بی نظیر و معجزه آساست.
آبگرم معدنی سه هزار مازندران در فاصله ۴۰ کیلومتری جنوب تنکابن در مسیر تنکابن-سه هزار قرار دارد این آب دارای ذخایر سرشاری از داروهای طبی از قبیل اسید کربنیک، گوگرد، آهن و … است.
چشمه سورت مازندران در فاصله ۱۰۰ کیلومتری جنوب ساری در مسیر ساری-سمنان و در روستای سورت قرار دارد.  چشمه سورت دارای دو چشمه با آبهای کاملاً متفاوت از لحاظ رنگ، بو ومزه است که بیشتر سورت به آب چشمه شور معروف است که دارای آبی بسیار شور دارای استخرآبی بزرگ وکوچک است که عمدتاً در تابستان برای آبتنی استفاده می شود و برای درمان دردهای کمر، پا و روماتیسم و امراض پوستی سودمند است و چشمه دیگر که در مجاورت این چشمه قراردارد دارای آبی به رنگ قرمز و نارنجی و کمی ترش مزه است که بصورت دائمی و نشتی می باشد و در اطرف دهانه چشمه کمی رسوب اکسید آهن نشسته است. چشمه های آب معدنی سورت بعنوان دومین اثر میراث طبیعی کشور ثبت ملی شده است.
آب معدنی شلف مازندران  آب معدنی سرد شلف در شهرستان تنکابن در نزدیکی دره سه هزار قرار دارد. مسیر دسترسی به این چشمه از جنوب تنکابن آغاز و در دره سه هزار می باشد. آب معدنی شلف از آبهای معدنی بسیار گوارا و شفابخش است برای هضم غذا و ناراحتی های کبدی  و تنظیم دستگاه گوارشی بسیار موثر و مفید می باشد، طعم آن شبیه لیموناد است و املاح معدنی گوناگونی دارد.
آب معدنی لاویج مازندران در فاصله ۲۵ کیلومتری نور در مسیر نور-چمستان در میان دره‌های جنگلی و زیبای البرز قرار دارد. آبگرم معدنی لاویج با گرما ی طبیعی مقدار زیاد املاح گوناگون شامل فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم را داراست و به دلیل خواص بالای درمانی برای دردهای استخوان، مفاصل، رماتیسم و بیماری های پوستی بسیار مفید بوده است. مهمترین خواص این آبگرم تاثیر آنها در بیماری یرقان است که آنرا از این حیث در ایران بی نظیر کرده است.
آب گرم معدنی فلک ده مازندران در فاصله ۳۳ کیلومتری تنکابن در مسیر تنکابن-خرم آباد و مسیر فرعی لتاک قرار دارد. . حرارت آن متوسط است. این چشمه در کنار رودخانه لیرسر و یک چشمه آب سرد در نزدیکی آن قرار دارد.
چشمه آب معدنی  سرد قرمرض مازندران در فاصله ۱۲ کیلومتری نکا در مسیر نکا-هزارجریب در نزدیکی روستاهای زرندین علیا و درویشان در جنگلی بسیار زیبا قرار دارد این چشمه به دلیل برخورداری از مواد و املاح مختلف دارای خاصیت های پزشکی از جمله خرد کننده سنگهای کلیه می­باشد. دارای امکانات تفرجگاهی است.
آب معدنی قلا دختر مازندران در شهرستان آمل در شهر پلور در مسیر آمل-تهران قرار دارد آب معدنی قلا دختر با افزودن گاز ازن دارای فواید درمانی شامل : جذب سریع و تنظیم متابولیسم بدن و افزایش اثر گذاری مفید، دفع مناسب مایعات مضر و مواد زاید مانند اوره و اسید اوریک ، اثرات درمانی و بسیار مفید بر دستگاه گوارش و ازدیاد تبادلات سلولی، تنظیم فعالیتهای معده، کبد و روده، عدم وجود سولفات و سدیم در آب می­شود.
آبگرم کتالم و سادات شهر مازندران  در فاصله ۴ کیلومتری از رامسر در مسیر رامسر-روستای سادات شهر قرار دارد. این منطقه دارای چشمه محمد گرما، عزیز گرما، شکر گرما، کش گرما، سنگ بنه و نمک گرما می­باشد. درجه حرارت آب به جز چشمه نمک گرما، در سر چشمه اصلی حدود ۳۵ درجه بوده و بدلیل اهمیت آبها در یک کانال برای استفاده در استخرها و وانها از حرارت آنها کاسته می­شود. املاح موجود در آنها موجب درمان درد مفاصل و روماتیسم ، بیماری های پوستی  و تسکین اعصاب می گردد . البته چشمه نمک گرما دارای حرارت ۱۷ درجه سانتی گراد دارای خواص درمان جوش بدن و بیماریهای پوستی ، رماتیسم و دردهای عصبی و عضلانی سودمند است. آبگرم به صورت حمام های بهداشتی و وان های متعدد است.
چشمه گرگین آباد (گرگین وا): مازندران در فاصله ۶۵ کیلومتری جنوب ساری در نزدیکی روستای خوش نشان از بخش دودانگه قرار دارد. این چشمه دارای آبی بسیار سرد و گوگردی می باشد طوری که بوی گوگرد فضای رودخانه و اطراف چشمه را پرکرده است. چشمه های معدنی گرگین وا برای درمان امراض پوستی، قارچی و روماتیسم و … مناسب هستند.
آب معدنی گرو کلرد مازندران در فاصله ۱۵ کیلومتری آمل در مسیر جاده قدیم در روستای کمدره قرار دارد. در حول و حوش این رودخانه دو چشمه آب‌معدنی اصلی به نام‌های «گرو» و «لاله‌زار» و دهها چشمه آب معدنی فرعی وجود دارند که به سبب دارا بودن املاح معدنی گوناگون دارای خاصیت درمانی شفابخش برای امراض پوستی و دردهای مفصلی می‌باشند.
آب سرد معدنی نیدشت رامسر مازندران در فاصله ۱۲ کیلومتری جنوب رامسر در دره ای کنار رودخانه صفارود قرار دارد. پیرامون چشمه، پوشیده از درختان جنگلی است. طبق آزمایشهای به عمل آمده مشخص شد که در یک لیتر آب معدنی نیدشت رامسر،۷۶ میلی میکرو رادیو اکتیو وجود دارد.
چشمه آب گرم هرمس مازندران در فاصله ۹۵ کیلومتری آمل در مسیر آمل-تهران و در روستای اسک قرار دارد. خواص درمانى این آب معدنى، مانند دیگر چشمه‌هاى معدنى با ترکیبات آب‌هاى بى‌کربناته مخلوط گازدار و گوگردى سرد است.
چشمه آب معدنی هزارون مازندران در فاصله ۵ کیلومتری جنوب قائم شهر در روستای واسکس در مجاورت امام زاده زکریا  واقع شده است.  آب این چشمه به لحاظ وجود مواد معدنی برای درمان بیماری های پوستی و امراض استخوانی مفید می باشد و بنا به اعتقاد افراد محلی، آب آن شفا دهنده است.
چشمه‌های آبگرم محلات مرکزی در فاصله ۱۵ کیلومتری شمال شرقی محلات در مسیر محلات-دلیجان و در نزدیکی روستای نینه از توابع دهستان خورهه قرار دارند. آب این چشمه ها از ترکیب آب‌های سولفاته کلسیک و ازنوع آب‌های هیپبر ترمال است و در درمان بیماری‌های نقرس و هم‌چنین بیماری‌های کبدی،صفراوی، کلیوی و دستگاه گوارش مؤثر است.
چشمه آب معدنی چپقلی مرکزی در فاصله ۲۸ کیلومتری جنوب غربی اراک در مسیر اراک-ملایر –شازند ،در نزدیکی روستای رباط میل قرار دارد. آب این چشمه از آب‌های بی کربنات کلسیم دار است. در دفع سنگ کلیه و مثانه موثر است.
چشمه آب معدنی گراو مرکزی در فاصله ۵ کیلومتری تفرش، بین دو روستای کبوران و طراران قرار دارد. آب چشمه گراو ازنوع بی‌کربناته مخلوط است و به نسبت تقریباً مساوی یون‌های سدیم و کلسیم دارد. آب این چشمه معدنی دارای خواص درمانی است. استحمام در این آب تسکین بخش درد است.
سراب حک یا چشمه بلاغ مرکزی در فاصله ۴۰کیلومتری مرکز استان  در مسیر اراک –شازند و در دامنه کوه راسوند قرار دارد. به به علت سرسبزی و زیبایی طبیعت یکی از مراکز تفرجگاهی است.
چشمه آبگرم حکیم مرکزی در فاصله ۱۵کیلومتری شرق محلات در مسیر محلات-آبگرم قرار دارد  دمای آب آن ۴۰ درجه سانتیگراد است.
چشمه آبگرم سلیمان مرکزی  در فاصله ۱۵کیلومتری شمال غربی محلات در مسیر محلات-آبگرم قرار دارد. دمای آب آن ۳۸ درجه سانتیگراد است.
چشمه آبگرم شفا مرکزی در مجموعه هتل آبگرم  درفاصله ۱۵کیلومتری شمال غربی محلات در مسیر محلات-آبگرم  قرار دارد. دمای آب آن ۴۵ درجه سانتیگراد است.
سراب های شازند مرکزی در فاصله ۳۵کیلومتری اراک در مسیر اراک-شازند قرار دارد.
سراب اسکان مرکزی در فاصله ۱۹ کیلومتری اراک در مسیر اراک-بروجرد قرار دارد.
سراب پنجه علی مرکزی در فاصله ۲ کیلومتری شهر توره در مسیر اراک-بروجرد قرار دارد.
آب گرم فاریاب هرمزگان در فاصله ۵۰ کیلومتری شمال بستک در مسیر بستک -فاریاب قرار دارد.  آب آن از شکاف سنگ های آهکی خارج می شود. آب این چشمه در ردیف آب­های گوگردی است. دمای آب آن ۳۸ درجه سانتیگراد است.
آب گرم فتویه هرمزگان در فاصله ۳۰ کیلومتری بستک در مسیر بستک-لارستان قرار دارد. مظهر چشمه در جنوب روستا است و در کنار چشمه، حوضچه ای احداث شده که مردم در آن شنا می کنند. همچنین آب این چشمه به مصرف کشاورزان منطقه می رسد. دمای آب آن ۳۸ درجه سانتیگراد است.
آب گرم تودرویه هرمزگان در فاصله ۵۳ کیلومتری شرق بستک در مسیر بستک -لار قرار دارد. آب گرم تودرویه هر روز پذیرای مهمان های بسیاری است که به این روستا می روند. در اطراف چشمه ۷ اتاقک برای استفاده مسافران احداث شده تا در آن شنا کنند. آب این چشمه در ردیف آب های گوگردی است. دمای آب آن ۵۲ درجه سانتیگراد است.
مجتمع توریستی و آب درمانی گنو هرمزگان در فاصله ۳۴ کیلومتری شمال بندرعباس در مسیر بندعباس-گنو در مسیر فرعی آبگرم گنو قرار دارد. آب این چشمه از آبهای خیلی گرم گوگردی با دمای ۴۵ درجه سانتیگراد است. با احداث تاسیسات لازم شرایط مناسبی برای بهره بردن ازخواص درمانی چشمه آب گرم و گذران اوقات فراغت فراهم آمده است .
چشمه آب گرم بادون هرمزگان : در فاصله۱۵ کیلومتری شمال بندر لنگه در مسیر بندرلنگه-روستای گزیر قرار دارد. آب این چشمه از شکاف سنگ­های مارنی از زمین خارج می­شود. دمای آب آن ۲۳ درجه سانتیگراد است. در اطراف چشمه، استخری احداث شده که آب آن به مصرف کشاورزی نیز می­رسد.
چشمه آب گرم آسک هرمزگان در فاصله ۳ کیلومتری شمال بندر لنگه در مسیر بندرلنگه-روستای قرار دارد  دمای آب آن ۲۱ درجه سانتیگراد است. در مظهر چشمه تعداد حوضچه طبیعی وجود دارد و بازدید کنندگان می توانند در آن استحمام کنند. آب این چشمه در ردیف آب های سولفات کلسیم همراه با منیزیم و کلرورید سدیم است.
چشمه آب گرم ملایجی هرمزگان در فاصله ۷۰ کیلومتری شمال بندر لنگه در مسیر بندرلنگه-بندرچارک قرار دارد دمای آب ۲۵  درجه سانتیگراد است و املاح معدنی آن از نوع گوگردی است.
آب گرم چارک هرمزگان در فاصله ۱۰ کیلومتری شمال بندر چارک در مسیر بندرچارک-گاوبندی و بندرلنگه قرار دارد. دمای آب آن ۲۳ درجه سانتیگراد است. مظهر چشمه در بستر رودخانه تنگخوان است و آب آن در ردیف آب های گوگردی است.
چشمه های آبگرم پوراف هرمزگان در فاصله ۲۰ کیلومتری شرق جاسک و در ساحل دریا قرار دارد چشمه های ساحلی و آب معدنی بسیاری در این منطقه بویژه جاسک وجود دارد که برای مردم بسیار قابل احترام و مقدس بوده و خواص درمانی دارند.
آب گرم سدیج هرمزگان چشمه آب گرم از نوع گوگردی است که در ادامه رودخانه و در جنوب کوه های گرد قرار گرفته است. آب این چشمه برای دردهای روماتیسمی بسیار سودمند است.
چشمه های آب گرم حاجی آباد هرمزگان در فاصله در ۳۰ کیلومتری شرق حاجی آباد در مسیر جاده بندرعباس ـ حاجی آباد در دامنه کوه قرار دارد. آب آن از شکاف سنگ های آهکی مارنی خارج می شود و در ردیف آب های گوگردی معدنی است.
آب گرم ده شیخ هرمزگان در مسیر جاده حاجی آباد به سمت دولت آباد و در جنوب شرقی روستای ده شیخ در دامنه کوه قرار دارد. سرچشمه آن در شرق حاجی آباد واقع شده است. آب چشمه از شکاف سنگ­های آهکی بیرون می­آید و در ردیف آب­های گوگردی است.
چشمه آب گرم لشتغان هرمزگان در فاصله ۵ کیلومتری شرق بندرخمیر و در فاصله سه کیلومتری روستای لشتغان در دامنه کوه، دو چشمه آب گرم از دیر زمان می جوشد این چشمه افراد بسیاری را از راه های دور و نزدیک حتی از آن سوی آب های خلیج فارس به سوی خود جلب کرده است. این دو چشمه در کنار یکدیگر قرار دارند که یکی ویژه­ بانوان و دیگری برای آقایان در نظر گرفته شده است. در اطراف چشمه دو استخر در امتداد یکدیگر ساخته شده اند که آب از استخر اول وارد استخر دوم می شود. آب این چشمه از شکاف سنگ­های مارین خارج شده و از کف حوضچه­ها می­جوشد و پس از آن در دشت سرازیر می­شود.
چشمه چاه احمد هرمزگان شمال بندرلنگه در مسیر بندرلنگه-بندرخمیر قرار دارد در نزدیکی مظهر چشمه یک استخر طبیعی به شکل مربع وجود دارد که آب آن از شکاف سنگ­های آهکی از زمین خارج می­شود.
چشمه آبگرم باری هرمزگان در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شمال غربی بندرعباس در مسیر بندرعباس-سرخان قرار دارد. دمای آب آن ۳۰ درجه سانتیگراد است.
چشمه آبگرم نیان هرمزگان در فاصله۵۰کیلومتری شمال شرق بندرعباس در مسیر بندرعباس-نیان و قلعه قاضی قرار دارد. دمای آب آن ۴۵ درجه سانتیگراد است.
چشمه آبگرم خورگو هرمزگان در فاصله ۲۸ کیلومتری شمال بندرعباس در مسیر بندرعباس-سیرجان قرار دارد. دمای آب آن ۴۰ درجه سانتیگراد است.
چشمه آبگرم چستانه هرمزگان در فاصله ۲۸کیلومتری غرب بندرعباس در مسیر بندرعباس-روستای خون سرخ قرار دارد. دمای آب آن ۲۳ درجه سانتیگراد است.
چشمه آبگرم سایه خوش هرمزگان در فاصله ۱۷ کیلومتری غرب بندر خمیر در مسیر بندرخمیر-بندر لنگه قرار دارد دمای آب آن ۲۲ درجه سانتیگراد است.
سراب گاماسیاب همدان  در فاصله ۱۹ کیلومتری جنوب شرقی نهاوند در مسیر نهاوندبه آباد لرستان قرار دارد آب دهی متوسط این چشمه ها،حدود ۵ متر مکعب در ثانیه است در بالا دست چشمه ها غاری طبیعی دیده میشودومحوطه اطراف سرآب جنگل کاری شده است این سراب به تفرجگاهی عمومی تبدیل گشته است.
سراب گیان همدان در ۲۱ کیلومتری جنوب غربی نهاوند در پای کوه گرو قرار دارد دارای ۳۱۰ هکتار جنگل میباشد از مهمترین گونه درختان بلوطوچنار میباشد. از مراکز مهم گردشگری نهاوند میباشد.
سراب فارسیان همدان در فاصله ۲۶ کیلومتری غرب نهاوند در روستای کمالوند قرار دارد .متوسط آبدهی سالانه آن۱.۵متر مکعب در ثانیه است .
سراب ملوسان همدان در ۱۵ کیلومتری شمال غربی نهاوند،بالاتر ازروستای ملوسان پشت کوههای آردوشان و سیاه دره قرار گرفته است
سراب لک لک اسد آباد همدان در فاصله۲۵ کیلومتری اسد آباد در مسیر اسد آباد-سنقر‌ قرار دارد.
سراب کنگاور کهنه همدان در فاصله۴۵ کیلومتری غرب نهاوند بعد از روستای کنگاور کهنه قرار گرفته متوسط آبدهی آن ۱.۵متر مکعب در ثانیه است . اطراف این سراب را درختان جنگلی و گردو پوشانده است.
سراب بنفشه همدان در۱۰کیلو متری جنوب نهاوند نزدیک روستای تازناب تپه قرار داردو متوسط آبدهی ۱متر مکعب در ثانیه است. درختان چنار، بید، گردو، گلابی وحشی در اطراف سراب دیده می­شود.
چشمه غربال بیز یزد در فاصله ۱۰ کیلومتری جنوب غرب مهریز در روستای مدوار قرار دارد. چشمه‌ای تاریخی و بسیار کهن است. گودی هاون شکل در بالای چشمه که با دست کنده شده و سه برج مثلث شکل در کوه بالای چشمه با قدمت بیش از چهارهزار سال که معبد آناهیتاست و قبرهایی که از آن ظروف سنگی و اشیاء و نشانه‌هایی از عصر ناهیدپرستی و هزاران یادگار بزرگ زمان‌های بسیار دور بیرون آمده که همه حکایت از تاریخ کهن این ناحیه دارد.
چشمه تامهر یزد در فاصله ۶ کیلومتری شهر تفت در مسیر یزد- شیراز قرار دارد. این چشمه غالباً از اوایل بهار تا اواخر تابستان دارای آب نسبتاً خوبی می­باشد و با شروع فصل پاییز آب دهی آن کم می­شود. در بعضی از سال­ها خشک می­شود، نام این چشمه را به همین دلیل تامهر نامید­اند. پرآب‌ترین چشمه شهرستان تفت به شمار می‌آید.
چشمه کربنو یزد در فاصله ۴۰ کیلومتری شمال  بافق در کویر کربنو قرار دارد چشمه‌ای خنک در میان هوای گرم و سوزان کویر است. اطراف آن جنگل گز و تاغ و نی‌زار فرا گرفته است.
چشمه  پیروزی یزد در فاصله ۹ کیلومتری از بافق در مسیر بافق- بهاباد قرار دارد. این چشمه در حاشیه کوه‌های بافق با دره‌های سرسبز و ییلاقی اطراف سومین چشمه طبیعی استان یزد می‌باشد که از نظر گردشگری و جذب توریست نقش عمده‌ای دارد.
آب سی بزی یزد در فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب شرقی بافق در مسیر بافق-قطرم و مسیر خاکی با فاصله ۵ کیلومتر که از قطرم به سمت چشمه می­رود، قرار دارد. قرارگیری آن در دامنه سایه (رو به شمال) در دره داربند از کوه‌های باجگان سبب شده که برای فصل تابستان بسیار جذاب و دلپذیر باشد. دست رسی به چشمه آب سی بزی از طریق جاده آسفالته بافق قطرم و پس از آن حدود ۵ کیلومتر از قطرم به سمت جنوب دارای جاده خاکی است.
چشمه­های جوشان توران پشت یزد در فاصله ۲۲ کیلومتری از یزد در مسیر یزد-شیراز در مسیر فرعی روستاهای کمین و خوید و سپس روستای توران پشت قرار دارد. این چشمه به صورت آبگرم در زمین در حال جوشیدن می­باشد و چون خیلی آرام این جوشیدن همراه با املاح گچی و آهکی صورت می­گیرد به مرور زمان در محل جوشش آب تپه­ای از املاح به صورت