شازده مسافر مجله جامع دیجیتال گردشگری، سفر و ایرانشناسی

نگارخانه کاخ گلستان شاه

نگارخانه کاخ گلستان محل قرارگیری پرده های نقاشی ایرانی

نگارخانه کاخ گلستان

مجموعه نگارخانه کاخ گلستان یادگاری به جای مانده از محل اقامت سلسله شاهان قاجار در نگارخانه کاخ گلستان تابلوتهران ، واقع در میدان ارگ یا پانزده خرداد ، مکانی برای مرور تاریخ شاهنشاهی در ایران است .

سابقه تاریخی ارگ سلطنتی به دوران صفویه بازمیگردد . این کاخ امروزه دارای این بخشها است : ایوان تخت مرمر، خلوت کریم خانی، اتاق موزه (تالار سلام) و حوضخانه آن، تالار آینه، تالارعاج یا سفره خانه، تالار برلیان یا سفره خانه، تالار برلیان یا تشریفات،

ساختمان کتابخانه، عمارت شمس العماره، عمارت بادگیر و حوضخانه وسیع آن، تالار الماس، کاخ ابیض و چادر خانه . اما از این میان میخواهیم برایتان به معرفی نگارخانه امروزی یا همان تالار سلام بپردازیم .

مکان فعلی پرده های نقاشی

مکان فعلی پرده های نقاشی ایرانی در ضلع شمال غربی کاخ گلستان که امروزه به عنوان نگارخانه کاخ گلستان (بخشی از حوضخانه یا طبقه تحتانی اتاق موزه ، تالار سلام یا تاجگذاری)  بازشناخته می شود،

در حقیقت ساخته و پرداخته و برگرفته از سفر اول فرنگستان ناصرالدین شاه قاجار به نگارخانه کاخ گلستان لوستراروپا (۱۲۹۰ ه.ق / ۱۲۵۲ ه.ش) و بازدید وی از آن کشورها و عزم ناصرالدین شاه قاجار در جهت ایجادتغییراتی در ارگ سلطنتی می باشد که به سال ۱۲۹۳ ه.ق با اتمام عملیات معماری نگارخانه کاخ گلستان به واقعیت می پیوندد.

معماری اتاق نگارخانه کاخ گلستان

معماری اتاق موزه (تالار سلام ) تالار آینه و سرسرا و حوضخانه های مربوط به آنها یعنی نگارخانه فعلی و موزه مخصوص بوسیله حاجی ابوالحسن معمار نوائی ملقب به معمار باشی یا صنیع الملک اصفهانی و با مباشرت بنائی میرزا یحیی خان معتمد الملک–یحیی خان برادر میرزا حسین خان سپه سالار صدر اعظم ناصرالدین شاه و بانی مسجد سپه سالار و چهارمین شوهر عزه الدوله خواهر ناصرالدین شاه قاجار بود- وزیر بنائی بوده است .

قبل از احداث گویا در مکان نگارخانه یعنی ضلع شمالی کاخ گلستان بنائی بنام تالار الماسیه وقبل از آن نیز محل دیواری بوده که عمارت آصف الدوله را از باغ گلستان جدا می ساخته است .

در ضمن قابل ذکر است که به سبب تاجگذاری پهلوی دوم ( ۴ آبان ماه ۱۳۴۶ ه.ش) تغییرات نگارخانه کاخ گلستان نورو تعمیراتی در نگارخانه به جهت استحکام بخشی بعمل آمده است .

نگارخانه در حال حاضر شامل ۲ بخش است :

بخش جنوبی که در حقیقت بخشی از حوضخانه تالار موزه (سلام یا تاجگذاری) و در طی زمان تاکنون دارای کار بردهائی چون انبار تالار موزه ، نمایشگاه ، دفتر صاحب جمع اموال و تلفنخانه بوده که هم اینک به نمایش پرده های نقاشی عمدتا متقدم تر دوران قاجار همچون آثاری از میرزا بابا نقاشباشی شیرازی ،

مهر علی ، احمد ، اسماعیل جلایر ، علی اکبر خان مزین الدوله ، ابوالحسن ثانی (صنیع الملک ، عموی کمال الملک ) و …. اختصاص یافته است و بخش شمالی که در زمان پهلوی دوم احداث و به مقر پاسدارخانه گارد سلطنتی اختصاص یافته بود.

هم اینک در برگیرنده آثار نقاشان متاخر دوران قاجار شامل آثاری گرانقدر از هنرمندانی بنام همچون محمود خان صبا ، محمد غفاری کاشانی (کمال الملک ) ، میرزا مهدی خان ( مصورالملک ) ، آقا میرزا موسی و … است .

جزئیات بیشتر
شاید مایل باشید اینجا را هم ببینید:
قلم زنی   غار چهار نخجیر