شازده مسافر مجله جامع دیجیتال گردشگری، سفر و ایرانشناسی

کاخ بردک سیاه

کاخ بردک سیاه بنایی در استان بوشهر با گنج هایی پیدا و پنهان

کاخ بردک سیاهکاخ بردک سیاه ، یک بنای هخامنشی دیگر

کاخ بردک سیاه همانند کاخ چرخاب کاخی دیگر متعلق به دوران هخامنشی است. در شهرستان براز جان با بقایای سه کاخ باقی مانده از دوران هخامنشی رو به رو هستیم : کاخ چرخاب ، کاخ بردک سیاه و کاخ سنگ سیاه که درمیان محلی ها به کاخ نظر آقا هم شهرت دارد.

باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که این کاخها از لحاظ ارزش و تاریخ در رده ی بناهای پاسارگاد محسوب میشوند اما متاسفانه چندان در معرفی و حفظ این آثار ارزشمند تلاشی صورت نگرفته است.

شیوه ساخت کاخ

این کاخ هم به لحاظ شیوه ی ساخت نکاتی چند برای بررسی دارد . درساخت کاخ بردک سیاه از سنگهایی سیاه و سفید با جنسی خاص و منحصر به فرد بهره برده شده است. بد نیست بدانیم که کاخ بردک سیاه پس از کاخ چرخاب بنا شده و فاقد ظرافتها و ترکیب های رنگی خاص سیاه و سفید موجود در کاخهای برازجان و پاسارگاد است .

ماجرای طلاهای کاخ بردک سیاه

در دهه ی هشتاد بود که تعدادی کاوشگر موفق به کشف چهار قطعه ی سنگین طلا در کاخ بردک سیاه شدند . وزن کل این طلاهای مکشوف به سه کیلو و خرده ای میرسید. کاربرد دقیق سه قطعه از این طلاها مشخص نیست اما برخی بر این عقیده‌اند که ممکن است آنها روکش‌های زرین درهای چوبی تالار یا سنگ بنای کاخ باشند.همچنین در میان این قطعات طلا، قطعه‌ای وجود دارد که می‌تواند قسمت بالای یک جام زرین هخامنشی باشد که زیر لبه آن خطی ساده حک شده است.

گفته می‌شود قطعات طلای هخامنشی کاخ بردک سیاه حالتی چین ‌خورده داشته و در کنار یکی از پایه ستون‌های تالار مرکزی این کاخ کشف شده‌اند. این قطعات منحصر به فرد طلا بعد از کشف به میراث فرهنگی و گردشگری بوشهر تحویل داده شد.

وضعیت امروزی کاخکاخ بردک سیاه

متاسفانه درمورد این کاخ  هم همچون کاخ چرخاب با بی توجهی و درمعرض نابودی قرار گرفتن این بنای با ارزش روبه رو هستیم . کارشناسان چنین اظهار نظر میکنند که کاخ بردک سیاه هم کاخ زمستانی داریوش اول هخامنشی بوده و در سال ۱۳۵۴ درکاوشهای باستانی گروهی از باستان شناسان کشورمان این کاخ از زیر خاک بیرون آورده شد .

کاخ بردک سیاه که تالار مرکزی آن مشابه کاخ آپادانا و دارای ۳۶ ستون بوده یکی از بناهای مهم تاریخی استان بوشهر و شهرستان برازجان است و در میان نخلستان‌های روستای درودگاه در محل تلاقی دو رودخانه شاپور و دالکی قرار گرفته است. بقایای به جامانده از کاخ بردک سیاه که شامل پایه ستون‌ها و دیوار نگاره‌ای سیاه رنگ است به دلیل عدم محافظت و سهل انگاری در حال نابودی تدریجی است.

این کاخ در سال ۱۳۸۰ توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با شماره ۴۰۴۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.