قلعه تاریخی سریزد

قلعه تاریخی سریزد

تاریخ قلعه سریزد سرزمین ایران به دلیل هجوم پی در پی اقوام گوناگون مملو از قلعه­ایی مانند قلعه سریزد است که در گوشه و کنار…

496