شهر آتلانتا از شهرهای مهم ایالت جورجیا با نقشی مهم در جنگ داخلی و جنبش حقوق مدنی دهه ۶۰

شهر آتلانتا از شهرهای مهم ایالت جورجیا با نقشی مهم در جنگ داخلی و جنبش حقوق مدنی دهه ۶۰

شهر آتلانتا جورجیا یکی از ایالت‌های جنوبی کشور  امریکا است شهرهای مهم  این ایالت شهر آتلانتا و آگوستا هستند. امروز همراه شازده مسافر به شهر…